AktivitetsCenter - sysselsättning

Målet med kommunens sysselsättning är att bryta isolering, erbjuda en social mötesplats för gemenskap och erbjuda möjligheter att träna upp arbetsfunktioner.

Till vilka vänder sig AktivitetsCenter?

AktivitetsCenter vänder sig till dig med någon form av psykisk funktionsnedsättning som har kontakt med psykiatrin i öppenvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänsten.

Syftet är att genom social träning, meningsfull sysselsättning och/eller arbete samt andra riktade insatser, stärka din förmåga att leva ett självständigt och meningsfullt liv, samt delta i samhällets gemenskap och kunna leva som andra.

Sysselsättning kan också vara rehabiliterande och bidra till den personliga utvecklingen samt på kortare eller längre sikt utveckla möjligheten till arbete.

Sysselsättningen är frivillig och det behövs inte något biståndsbeslut för att delta.

Sedan våren 2021 utökades samverkan mellan LSS daglig verksamhet och socialpsykiatrins sysselsättning. En stor del i detta är också fritidsverksamheten.

Träffpunkten

Träffpunkten har öppet dagtid måndag-fredag samt onsdagkvällar. De erbjuder även inplanerade fritidsaktiviteter och resor.
Huvudsyftet är att bryta isolering och få personer att komma hemifrån.

Läs mer här:
Träffpunkten

Verksamheter inom AktivitetsCenter

Snicken

Snicken utför arbete i trä, montering, renoveringar, transporter och beställningsjobb.

Fiket

Fiket gör smörgåsar, bakar, tar emot beställningar och levererar.

Filialen/Depån

Filialen/depån utför paketering, montering, bilvård, cykeldepå och beställningsjobb.

Grön verksamhet

Grön verksamhet har hand om växthuset på Marknadsgatan 21 och Lindbloms trädgård.

Träffpunkt

Träffpunkten har hand om social samvaro, träffpunkt, köksverksamhet, bakning, fysisk aktivitet/gym.