Boendestöd

Du som är 18 år och äldre och har en långvarig psykisk funktionsnedsättning, som orsakar svårigheter i din dagliga livsföring och ger dig sociala konsekvenser, kan ansöka om boendestöd.

Med boendestöd menas att du kan få hjälp med stöd för att klara av din vardag. Det kan vara stöd både i eget boende eller i ett särskilt boende. Boendestödet kan vara både praktiskt som socialt stöd för att stärka din förmåga att klara din vardag. Stödet innebär att du får hjälp med att få struktur på vardagen, sköta hemmet, motverka isolering och delta i olika aktiviteter.

Ansökan och beslut

Ansökan om boendestöd gör du hos socialsekreterare. När du har ansökt om boendestöd beslutar socialsekreterare vilka insatser du kan få hjälp med enligt socialtjänstlagen. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga.

Kontaktman

När du fått ett beslut om boendestöd får du en kontaktman. En kontaktman är en person i personalgruppen som har ett helhetsansvar för ditt boendestöd och är din ”förlängda arm” när du behöver stöd och hjälp i olika situationer.

Avgift

Avgift för boendestöd betalas till kommunen enligt fastställd taxa. Läs mer om avgifter.

Boendestöd i kommunen

Här finns boendestöd som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Warenbergsgatan
Warenbergsgatan 23
Falköping
0515-88 74 20