Boendestöd

Behöver du råd och stöd för att klara din dagliga livsföring? Boendestöd finns för dig som är över 18 år och som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Med boendestöd menas att du kan få stöd för att klara av din vardag. Stödet innebär att du får hjälp med att få struktur i vardagen, får möjlighet till större delaktighet i samhället och därigenom kan leva ett självständigt liv.

Ansökan och beslut

Ansökan om boendestöd gör du hos LSS-handläggare. När du har ansökt om boendestöd beslutar LSS-handläggaren vilka insatser du kan få hjälp med enligt socialtjänstlagen. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga.

Kontaktman

När du ansökt om boendestöd får du en kontaktman. En kontaktman är en person i personalgruppen som har ett helhetsansvar för ditt boendestöd och är din "förlängda arm" när du behöver stöd och hjälp i olika situationer.

Avgift

Avgift för boendestöd betalas till kommunen enligt fastställd taxa.

Läs mer om avgifter.

Boendestöd i kommunen

Här finns boendestödsgrupper som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Gruppboendet Kapellgatan 8 i Floby
0515-404 94

Socialpsykiatrin Ranten
0515-88 74 20

Serviceboendet Warenbergsgatan 23
0515-152 17