Boende för dig med psykisk ohälsa

Du som har en långvarig och allvarlig psykisk ohälsa kan få stöd och hjälp från kommunen. Alla stöd- och hjälpinsatser ska ges så att du kan leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt.

Ansökan och beslut

Om du har behov av boendestöd eller annan särskild boendeform tar du kontakt med socialsekreterare. Socialsekreteraren utreder sedan dina behov för att du ska få rätt stöd. Efter ansökan och utredning får du ett beslut så snart som möjligt.

Om du inte beviljas det du ansökt om har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du från socialsekreterare.

Läs mer om hur du överklagar.

När det gäller insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen bedöms de av en psykiatrisjuksköterska.

Vilskegården

Vilskegården är ett särskilt boende i Floby med inriktning mot äldrepsykiatri och socialpsykiatri. Det finns bra tåg- och bussförbindelser till Floby. För närvarande består boendet av 21 platser.

Boendet har två avdelningar, Gullvivan med inriktning socialpsykiatri och Prästkragen med inriktning äldrepsykiatri. På varje avdelning finns gemensam matsal, dagrum och inglasad balkong alternativt uteplats.

I anslutning till boendet finns det en avgränsad trädgård med en damm och växthus. Det finns ett nystartat aktivitetscenter där brukare kan sysselsätta sig tillsammans med personal utifrån deras egna förutsättningar.

En nyrenoverad verksamhet med tekniken i fokus. Här arbetar kunniga medarbetare i varierande åldrar och av varierande etnicitet.

Verksamhetens vision

Vi skall hjälpa Falköpingsbor, med särskilda behov, till ett för dem värdigt och fungerande liv. Vi skall genom stöttning, motivering och ett professionellt bemötande, tillgodose deras behov samt öka deras möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt.

Besöksadress

Kapellgatan 8
521 52 Floby

Kontakt

Enhetschef
Urban Stenberg
0515-88 56 16
urban.stenberg@falkoping.se

Samordnare
Linda Härjerud
0515-88 56 22
linda.harjerud@falkoping.se

Gullvivan 0515-88 56 17
Prästkragen 0515-88 56 18

Kapellgatan gruppboende

Kapellgatan 8 i Floby är ett gruppboende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Här bor du i en mindre lägenhet med tillgång till gemensamma utrymmen.

Vårt mål

Genom social träning, meningsfull sysselsättning och/eller arbete och andra riktade insatser är vårt mål att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv, samt att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Den grundläggande inriktningen är att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska kunna bo i eget boende. En förutsättning för detta är att du får det stöd och den hjälp du behöver. För att behålla funktionsförmågan är det viktigt att du själv gör så mycket som möjligt av det du klarar av. Vi vill ge hjälp till självhjälp.

Warenbergsgatan serviceboende

Warenbergsgatan 23 är ett serviceboende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendet är beläget i centrala Falköping. Här finns en träffpunkt (baslägenhet) med möjlighet till social samvaro.