Boende för dig med psykisk ohälsa

Du som har en långvarig och allvarlig psykisk ohälsa kan få stöd och hjälp från kommunen. Alla stöd- och hjälpinsatser ska ges så att du kan leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt.

Om du har behov av en personligt anpassad bostad kan du ansöka om:

  • Boendestöd
  • Gruppboende
  • Serviceboende

Vårt mål

Genom social träning, meningsfull sysselsättning och/eller arbete och andra riktade insatser är vårt mål att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv, samt att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Den grundläggande inriktningen är att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska kunna bo i eget boende. En förutsättning för detta är att du får det stöd och den hjälp du behöver. För att behålla funktionsförmågan är det viktigt att du själv gör så mycket som möjligt av det du klarar av. Vi vill ge hjälp till självhjälp.

Ansökan och beslut

Om du har behov av boendestöd, gruppboende eller serviceboende tar du kontakt med socialsekreterare. Socialsekreteraren utreder sedan dina behov för att du ska få rätt stöd. Efter ansökan och utredning får du ett beslut så snart som möjligt och senast inom två veckor.

Om du inte beviljas det du ansökt om har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du från socialsekreterare.

Läs mer om hur du överklagar.

När det gäller insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen bedöms de av en psykiatrisjuksköterska.

Gruppboende

Kapellgatan 8 i Floby är ett gruppboende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Här bor du i en mindre lägenhet med tillgång till gemensamma utrymmen.

Serviceboende

Warenbergsgatan 23 är ett serviceboende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendet är beläget i centrala Falköping. Här finns en träffpunkt (baslägenhet) med möjlighet till social samvaro.