Stadsbyggnadspris

Byggnadsnämnden har inrättat ett stadsbyggnadspris för värdefulla förbättringar av Falköpings kommuns stads- och livsmiljö.

Falköpings kommuns stadsbyggnadspris ska uppmärksamma värdefulla förbättringar av Falköpings kommuns stads- och livsmiljöer, inspirera andra aktörer, öka intresset för arkitektur och skapa lokal stolthet.

Priset kan kan tilldelas nyproduktion, ombyggnation eller renoveringar. Det kan omfatta byggnader, utemiljöer, områden eller byggnadsdetaljer.

Kriterier

Ett nominerat objekt måste uppfylla ett av tre kriterier och vara uppfört under de senaste fem åren.

  • God arkitektur: En innovativ byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang. Även ett helt bostadsområde eller ett enskilt stadsbyggnadselement så som fasadbeklädnad, belysningsarrangemang, färgsättning och utemiljö kan nomineras.
  • God byggnadsvård: Varsam ombyggnad, vård eller restaurering av äldre byggnadsverk.
  • Hållbar livsmiljö: Ett byggnadsverk, anläggning eller annat som bidrar till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt.

Jury

Juryn består av

  • byggnadsnämndens ordförande (ordförande jury)
  • byggnadsnämndens 1:e vice ordförande
  • byggnadsnämndens 2:e vice ordförande
  • stadsbyggnadschef
  • biträdande stadsbyggnadschef
  • bygglovsingenjör
  • specialistkompetens vid behov.

Nominera pristagare

Nu kan du nominera till Stadsbyggnadspriset för 2024! Nomineringen stänger 4 augusti.
Bilden du bifogar kan komma att användas i marknadsföring av stadsbyggnadspriset.