Pris för hållbar utveckling

Falköpings kommun delar ut två priser för hållbar utveckling, ett till näringslivet och ett till föreningslivet. Priserna är en heders­utmärkelse och en ekonomisk uppmuntran för engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling i kommunen. Priserna är på vardera 10.000 kronor.

Juryn består av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Juryn bedömer och premierar föreningar och företag som har gjort något särskilt för en hållbar utveckling i Falköpings kommun.

Kriterier

Juryn gör en helhetsbedömning av förslagen utifrån följande kriterier

 • social hållbarhet
 • miljömässig hållbarhet
 • ekonomisk hållbarhet
 • långsiktighet
 • förebild för andra

Utöver dessa kriterier görs även en bedömning för att fånga graden av utveckling, nytänkande och innovation.

Lämna förslag

Vi tar emot förslag på föreningar och företag som gjort något särskilt för hållbar utveckling. Vem som helst kan lämna in förslag med motivering. Du kan även föreslå din egen förening eller ditt eget företag.

Vad innebär ett hållbart Falköping?

I Falköping tar vi ansvar för vår gemensamma framtid och en hållbar utveckling. Vi vill skapa det goda livet för våra medborgare och för kommande generationer. Vi ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och balanserat.

Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, våra ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är de medel tillsammans med det politiska systemet vi har för att skapa social hållbarhet. Vilket är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. Falköpings kommun ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen.

Tidigare pristagare

 • 2017 företagspriset: REKO-ringen/Victoria Svensson och Annika Gustafsson
 • 2017 föreningspriset: Jäla hembygdsförening och Vartofta samhällsförening
 • 2018 företagspriset: Automotive Components Floby AB
 • 2018 föreningspriset: Studiefrämjandet Södra Skaraborg
 • 2019 företagspriset: Vilhelmsro gårdscafé
 • 2019 föreningspriset: Alphems arboretum