Kulturstipendium

Falköpings kommun delar varje år ut ett kulturstipendium på 10 000 kronor till en person, förening eller institution som utfört en värdefull gärning inom kulturens område. Det kan gälla konst, musik, litteratur, teater, dans, foto, film med mera. Även insatser inom folkbildningen, hembygds- och kulturminnesvården eller närbesläktade områden kan föreslås.

Kriterier och jury

Du som är folkbokförd i Falköpings kommun, eller har annan nära anknytning till kommunen, kan ansöka om stipendiet eller föreslås av andra. Detsamma gäller föreningar eller institutioner, det vill säga de ska vara verksamma i Falköpings kommun.
  
Kultur- och fritidsnämnden utser vem eller vilka som får stipendiet. Stipendiet delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.  

Lämna förslag