Kulturstipendium

Falköpings kommun delar varje år ut ett kulturstipendium på 10 000 kronor till en person, förening eller institution som utfört en värdefull gärning inom kulturens område. Det kan gälla konst, musik, litteratur, teater, dans, foto, film med mera. Även insatser inom folkbildningen, hembygds- och kulturminnesvården eller närbesläktade områden kan föreslås.

Kriterier och jury

Du som är folkbokförd i Falköpings kommun, eller har annan nära anknytning till kommunen, kan ansöka om stipendiet eller föreslås av andra. Detsamma gäller föreningar eller institutioner, det vill säga de ska vara verksamma i Falköpings kommun.
  
Kultur- och fritidsnämnden utser vem eller vilka som får stipendiet.

Tidigare stipendiater

2022 Anna-Karin och Peter Lidström

2021 Britt Marie Stridh
2020
Lena och Anders Modig, Åsle-Mularp-Tiarps Hembygdsförening
2019 Marcus Wilsson
2018 Urban Lundberg
2017 Daniel ”Dano” Wilhelmsson
2016 Vilske Kleva Nostalgimuseum
2015 Ronnie Sandahl
2014 Annelie och Per Anders Sandström
2013 Föreningen Nasco Yankees Falköping
2012 Per Olof ”Perra” Ljungberg
2011 Föreningen Mat & Kultur
2010 Gudhems Klostermuseiförening

2009 Mössebergs Musikkår
2008 Karl Erik Andersson, Karleby Hembygdsförening
2007 Ted Rosvall
2006 Ewa Perzanowska
2005 Gunnar Johanzon
2004 Erik Lundberg Niggol
2003 Josef Jacobsson
2002 Göran Löfwing
2001 Ulla Nordmark
2000 Krister Brandt

1999 Gunnar Svärd
1998 Sportdansklubben Trandans och HV dans
1997 Gustaf Dalénsällskapet
1996 "Ållebergs ryttare" vid Västgötaskolan
1995 Ann Britt Werner, körledare
1994 Gloria Joyce Burt, musiker
1993 Föreningen Teaterboven
1992 Fay Lyrenäs, danspedagog
1991 Tore och Henry Svensson, musiker
1990 Lars Blomqvist (Bägerfelt), arkeolog

1989 Lars Hillerström, ordf. Falköpings teaterförening
1988 Falbygdens folkdansgille
1987 Åsa Gustavsson, konstnär
1986 Eyvor Hedberg, konstnär
1985 Rolf Green
1984 Bear Jazz
1983 Eva Ullberg, konstnär
1982 Lennart Mörk, konstnär
1981 Bengt Fransson / Sture Creutz, hembygdsforskare
1980 Georg von Euler / Gunvor Johdet, hembygdsforskare

1979 Falköpings orkesterförening
1978 Bert Johansson, hembygdsforskare
1977 Maj Larsson, författare
1976 Marianne Ahrne, författare
1975 Gösta Sjöström, konstnär
1974 Maria Johansson, musiker
1973 Hugo Sköld, hembygdsforskare
1972 Erik Sandberg, hembygdsforskare
1971 Lennart Dahl, författare
1970 Jalmar Lindgren, konstnär

1969 Stig Carlson, författare (utdelat 1970)
1968 John Liedholm, författare
1967 Gösta Pettersson, konstnär
1966 Frans Helmerson, musiker
1965 Einar Magnusson, hembygdsforskare

Lämna förslag