Föreningsledarstipendium

Falköpings kommun delar varje år ut ett stipendium till en person eller förening på 10 000 kronor. Föreningar eller enskilda personer som utfört en värdefull gärning, och är verksamma i en förening i Falköpings kommun, kan ansöka om stipendiet eller föreslås av andra.

Kultur- och fritidsnämnden utser vem eller vilka som får stipendiet. Stipendiet delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Lämna förslag