Folkhälsopris

Falköpings kommun delar varje år ut ett folkhälsopris på 10 000 kronor för att uppmärksamma och belöna personer eller aktörer som genom hälsofrämjande arbete påverkar kommunens medborgare att förbättra sin hälsa.

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete utser vem eller vilka som får folkhälsopriset. Priset brukar delas ut vid en enkel ceremoni i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Folkhälsopriset delas ut för nyskapande arbete som

 • främjar hälsan och goda livsvillkor, livsmiljöer och/eller levnadsvanor
 • avser säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande aktiviteter/strategier
 • ökar individens möjlighet att kontrollera sin hälsa och/eller lust att förbättra sin hälsa
 • använder metoder för systematiskt hälsofrämjande arbete på till exempel arbetsplatser, inom föreningar etc

Kriterier

Folkhälsopriset ska uppmärksamma en insats som uppfyller någon eller några av nedanstående kriterier.

 • Samverkan mellan olika lokala aktörer
 • Aktivitet/arbete med tydligt syfte, mål och hållbarhet
 • Uppföljning som ska visa på hälsofrämjande resultat
 • Aktivitet/arbete som kan spridas och kopieras av andra aktörer/verksamheter i kommunen

Lämna förslag

Föreslå dig själv som kandidat eller lämna förslag på annan kandidat till folkhälsopriset.

Tidigare pristagare

 • 2013 Thomas Liffner
 • 2014 Dagcenter Freja
 • 2015 Connect Falköping
 • 2016 IFK Falköping FF
 • 2017 Fritidsbanken och Sports for you
 • 2018 Rune och Eva Källman
 • 2019 Mössebergsgården/Equmeniakyrkan Falköping och Somaliska föräldraföreningen
 • 2020 Rädda Barnens läxhjälp
 • 2021 Violeta Kazic för Art Dance & Danska vägens gruppboende
 • 2022 Falköpings AIK Orienteringsklubb