Projekt - Höja kompetensen bland kommunens anställda för att planera och hantera hållbar turism

Det här projektet handlar om att förbättra kunskapen kring hur man främjar hållbar turism bland de anställda i kommunen. Under de senaste årtiondena har europeiska kommuner ställts inför ekonomiska och sociala förändringar som har krävt att lokala myndigheter hanterar kommunerna på nya sätt.

Nu handlar det inte bara om att utveckla tjänster utan även att främja platsens utveckling. Städer måste nu ha strategier för att differentiera sig som hållbara resmål samtidigt som de fortsätter att locka besökare. För medelstora kommuner kan detta vara en utmaning när det kommer till hållbarhet. I projektet deltar Näringslivsavdelningen, Falköpings kommun. Projektet pågår 2022-2025.

Mål

Projektets övergripande mål är att stödja utvecklingen av hållbar turism på lokal nivå och göra medelstora kommuner mer attraktiva genom att öka kompetensen hos de kommunala tjänstepersonerna. För att nå detta mål kommer projektet att fokusera på
följande:

  • Öka kunskapen och kompetensen hos kommunala tjänstepersoner när det kommer till planering och förvaltning av hållbar turism.
  • Utveckla innovativa strategier på lokal nivå för att marknadsföra kommunen som ett hållbart turistmål och involvera de lokala intressenterna aktivt.
  • Främja hållbar turism som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter, både nu och i framtiden.

Resultat

Projektet kommer att resultera i tre saker:

Ett ramverk för självbedömning:
Ett verktyg för självutvärdering som hjälper till att identifiera kunskapsbrister och
potentiella områden där arbetet med turism kan förbättras.
Resultat för att göra din egen självbedömning. Pdf, 1.4 MB.

Onlineutbildning
Nytt utbildningsmaterial för personer som arbetar med turism och dess chefer. Materialet kommer att fokusera på viktiga kompetenser för att säkerställa framgång för kommunerna.

Slutlig handbok
En samling med best practice och konkreta exempel på hållbar turism
på europeisk nivå.

Länkar och kontakt:

www.ustproject.eu Länk till annan webbplats.
UST Project | Facebook Länk till annan webbplats.
johan.cavallini@svedest.se

Ledande partner: Svensk Destinationsutveckling (SE)
Deltagande medlemmar: SERN, Scandiano kommun (Italien) Länk till annan webbplats.Falköpings kommun (Sverige), Länk till annan webbplats.CARDET (Cypern) CARDET - Home Länk till annan webbplats., Jijona kommun (Spanien) Inicio - Ayuntamiento de Xixona Länk till annan webbplats.

Kontakt Falköpings kommun:
Anna Martinez, verksamhetsutvecklare Hållbar turism
0515- 88 70 54
anna.martinez@falkoping.se

Logotyper för projektet, Falköpings kommun, SERN, Comune di Scandiano, Ayuntamiento de Jijona, Cardet
Logga UST

Medfinansiering:

Erasmus logga