Näringsliv

Näringslivet i Falköpings kommun har ett aktivt nätverk och visar en stor bredd. Det finns drygt 4 100 aktiva företag inom kommunen fördelat på många branscher.

Inom fordon, IT och den mekaniska industrin finns kända varumärken som Automotive Components i Floby, LEAX Skaraborg, Parker Hannifin och Skola 24. Det senaste tillskottet inom kommuni­kationssektorn är Skaraborg Logistic Center. Terminalen hanterar styckegods, virke och containers. I nära samarbete med Göteborgs hamn utvecklas en kombiterminal i inlandet, där det finns direkt länk med regelbundna godsleveranser från hamnen via järnväg.

Företagsklimatet i Falköping

I den senaste mätningen presenterade Svenskt Näringsliv sin rankinglista som visar företags­klimatet i landets kommuner. Falköping hamnar på 50:e plats bland Sveriges 290 kommuner.

Ett bra företagsklimat ger företag möjlighet att starta, växa och anställa vilket är en förutsättning för att utveckla tillväxt och välfärd. I grunden handlar vårt uppdrag om att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom att upprätthålla och utveckla goda relationer samt att vara tillgängliga och lyhörda. Vi arbetar för ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Företag på landsbygden

Andelen anställda inom jordbruket är hög i Falköping jämfört med landet i övrigt. Under senare år har antalet företag med bas på landsbygden ökat, främst inom livsmedels-branschen och besöks­näringen. Det finns även många serviceföretag som, tack vare IT-utvecklingen, inte längre är lika beroende av närheten till sina kunder. Ett antal tillverkningsföretag är etablerade i de mindre tätorterna sedan lång tid tillbaka.

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet består av företagare, politiker och tjänstepersoner som regelbundet ses, diskuterar och samverkar för att tillsammans skapa ett näringslivsklimat som kommunens invånare är stolta över.

Vilka frågor hanterar rådet?

Rådet jobbar främst med långsiktiga framtidsfrågor för bättre näringslivsklimat, infrastruktur, utbildning, attraktivitet och långsiktiga planfrågor.

Rådets ledamöter

Näringslivsrådets ledamöter utses via Falköpings kommun och näringslivets olika intresseorganisationer i Falköping. Ambitionen är en bred representation från olika branscher och storlek på företag. Samarbetet bygger på ett ömsesidigt förtroende och en öppen dialog.

Representanter

Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande
Karola Svensson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Johanna Svensson , kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Lars Svensson, Kommundirektör
Göran Gynnemo, ledamot Kommunstyrelsen
Carl-Olov Holmström, näringslivschef
Fritiof Schiller, BSJG AB
Lars Björkman, BS-Foto
Anders Ljunggren, Swedbank
Claes Claesson, Falköpings Kyltransporter
Maria Falegård, Smart Design
Mats Bengtsson, MB Bygg
Magnus Prim, AC Floby
Thore Larsson, Friggeråkers rör
Christine Gullbrandsen, JB Villan
Björn Ullemark, Midsona
Robert Bengtsson, Falbygdens Osteria
Magnus Moberg, ICA Maxi

Näringslivsstrategi

Näringslivet i Falköpings kommun växer och utvecklas, tack vare god samverkan och ett kraftfullt lokalt engagemang. Här finns framgångsrika företag, tillgänglig industrimark, en levande landsbygd och ett stort kommersiellt utbud av affärskedjor och butiker med personlig service.

Kommunens uppgift är att samordna och skapa en långsiktig struktur för gemensamma insatser och underlätta för företag att växa och skapa sysselsättning. Stöd och rådgivning är en viktig del, liksom effektiv och snabb handläggning samt systematisk uppföljning.

Näringslivsstrategi 2017-2021

Representanter från kommunen, näringslivsrådet och branschorganisationerna har varit delaktig i stategin. Följande mätbara mål har formulerats:

  • Fler företag ska etablera sig i kommunen
  • Antalet arbetstillfällen ska öka
  • Handelsindex ska stiga
  • Antalet gästnätter och omsättningen i besöksnäringen ska öka med fem procent per år.

Läs mer i den långsiktiga strategin. Pdf, 1.4 MB.

Länktips till dig som företagare

Turismutveckling

Turismutveckling jobbar med att marknadsföra Falköping för att öka antalet besökare till kommunen. Turismutveckling har även ett nära samarbete med övriga kommuner i Skaraborg, samt Turistrådet Västsverige, för att antalet gästnätter ska öka i regionen. Tillsammans med Skara och Skövde turistorganisationer jobbar vi med att stärka turismen runt Hornborgasjön. Samarbetet heter Visit Hornborgasjön Länk till annan webbplats..

Hållbarhetsklivet

Den 1 mars 2021 anslöt sig kommunen till Hållbarhetsklivet, ett initiativ från Turistrådet Västsverige AB, som arbetar för att skapa en hållbar besöksnäring i hela regionen.

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som i fortsättningen ska vara styrande för de vägval som görs inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Falköpings kommun.

  • Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
  • Bra för både boende och besökare
  • Fler besökare när, och där, det inte är fullt
  • Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

    Vad varje princip konkret innebär, finns att läsa på: hallbarhetsklivet.se/ Länk till annan webbplats.

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutvecklaren coachar små företag på landsbygden att hitta nya möjligheter till affärsutveckling. Bland annat genom stöd vid bidragsfinansiering, rådgivning och nätverkande. Landsbygdsutvecklaren samordnar Malta Johanna marknad som arrangeras lördagar under juli-september på Stora torget.

Där handlar du lokalproducerad mat och hantverk direkt av producenterna som låter dig ta del av lokal färg, form och smak - allt från KRAV-odlade grönsaker till goda korvar och honung. Det goda livet i Falköping!

Handelsutveckling

Falköpings kommun jobbar aktivt med att utveckla kommunens handel. Det sker i ett nära samarbete med lokala fastighetsägare och handlare från olika delar av kommunen.

Kommunens näringslivsutvecklare har i uppdrag att utveckla, marknadsföra och stötta handeln i Falköping. Aktiv Handel/Svensk Handel är en mångårig samarbetspartner till kommunen och tillsammans genomför de en stor mängd evenemang i Falköping.

Årets Falbygdssocken

I Falköpings kommun finns fler än femtio socknar. Varje år ges ett pris till en socken med fin gemenskap, där både nya aktiviteter och äldre traditioner ges plats och där det är extra gött att leva.

Vilken socken tycker du ska vinna?

Socknen som föreslås ska vara en levande plats, med en rik bygdegemenskap och hög livskvalitet. Nya initiativ från bygdens invånare ska kunna komplettera traditioner från förr. Socknen ska vara välvårdad och skötseln vara ett naturligt inslag i vardagen.

Lämna in ditt förslag

Lämna ditt förslag genom att fylla i formuläret nedan. (Formulär ej färdigt ännu). En jury läser igenom alla nomineringar som kommit in och utser en vinnare. Vinnaren belönas med en skylt och en blomlåda att ställa på en central plats i socknen.

Socknar som går att nominera till priset

Bjurum, Broddetorp, Börstig, Dala, Falköpings östra, Fivlered, Friggeråker, Göteve, Hornborga, Håkantorp, Hällestad, Högstena, Karleby, Kinneved, Kälvene, Luttra, Mularp, Näs, Segerstad, Slöta, Smula, Solberga,
Stenstorp, Sätuna, Södra Kyrketorp, Sörby, Tiarp, Ugglum, Valtorp, Vistorp, Yllestad.

Socknar som har fått priset

2004 Vilske-Kleva, 2005 Åsle, 2006 Gudhem, 2007 Vårkumla, 2008 Ullene, 2009 Grolanda, 2010 Trevattna, 2011 Brunnhem, 2012 Östra Tunhem, 2013 Jäla, 2014 Torbjörntorp, 2015 Skörstorp, 2016 Vartofta-Åsaka, 2017 Norra Åsarp, 2018 Borgunda, 2019 Gökhem, 2020 Floby, 2021 Bolum, 2022 Marka, 2023 Brismene.

Hyr Falköpingsballongen

Luftballong som flyger över staden. Logo på ballongen, FALKÖPING.

Foto: Johan Lindwert

Företag kan hyra/abonnera Falköpingsballongen för en färd eller för överflygning vid ett evenemang.

För mer information och priser:

Woori Gennemark
Näringslivsutvecklare
0515-88 60 30
woori.gennemark@falkoping.se

För bokning kontakta:

Anders Brobjer 070-301 24 84
Falköpings ballongklubb

Företagsbesök

I Falköpings kommun har näringslivssamverkan högsta prioritet och i det arbetet är företagsbesök en av hörnstenarna. Vi kommer gärna ut och besöker era verksamheter och har i de flesta fall även med kommunstyrelsens ordförande, Adam Johansson. Vill du ha besök av oss på näringslivsavdelningen så kan du fylla i ditt intresse nedan!