Mötesplatser för näringslivet

Falköpings kommun och Företagarna Falköping bjuder in till luncher med föreläsare, företagsbesök och frukostmöten. Här kan du som företagare knyta nya kontakter och få inspiration. Dessutom arrangeras näringslivsbanketten, ett populärt evenemang i november varje år.

Program 2024

Höstens mötesplatser för företagare!

September

Näringslivsfrukost: torsdag 26 september kl. 07.30-09.00 i Kyrkans Hus, Storgatan 11B. Temat är Centrumutveckling samt en exklusiv förhandsvisning av det nygjorda torget!

November

Näringslivsbanketten: torsdagen den 14 november på Ållebergsgymnasiet.

December

Näringslivsfrukost: torsdagen 12 dec, Traditionellt ”Vad händer 2025?” frukost på Hotell Falköping.

Nyhetsbrev för näringslivet

I näringslivsbrevet samlar vi senaste nytt för näringslivet i kommunen, påminner om kommande aktiviteter och lyfter viktiga händelser.

Redaktör för Näringslivsbrevet är Carl-Olov Holmström, näringslivschef på Falköpings kommun. Text och produktion av Maria Falegård, Smart Design AB.