Frågor inför företagsbesök

Vi och vår kommunledning ser fram emot att besöka ert företag. Här kommer några frågor som ni gärna får besvara innan besöket.

Värdera på en skala mellan 1 och 10 hur du upplever företagsklimatet idag:
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Högsta betyget är 10