Att ta promenaden till jobbet, skolan eller bussen är ett billigt, hälsosamt och miljövänligt sätt att förflytta sig. Falköping kommun bygger succesivt ut sitt gång- och cykelbanenät.

Satsningar görs på att öka trafiksäkerheten vid passager och övergångsställen. Bland annat anläggs farthinder, viktiga passager förhöjs och belysningen ses över. På vissa ställen i staden sker trafiken på de gåendes villkor genom reglering till gågata eller gångfartsområde.

Gågata

Gågatan anordnas för gående och här har andra fordon väjningsplikt gentemot den som går. Andra fordon ska hålla gångfart och det är inte tillåtet att parkera på en gågata. Det är dock tillåtet att åka där om det gäller leveranser av gods, för transport av sjuka, rörelsehindrade eller boende vid adress på en gågata. I Falköping är del av Storgatan, Kyrkogatan, Flygares gränd, Ekmans gränd och Stora torget gågator.

Gångfartsområde

Ett annat sätt att låta trafiken föras på de gåendes villkor är genom gångfartsområden. Här är all fordonstrafik tillåten men den har fortfarande väjningsplikt gentemot gående och fordonet ska framföras i gångfart. Parkering är inte tillåtet om det inte finns markerade rutor och vägmärken som anger att det är tillåtet att parkera. I Falköping är del av Sankt Olofsgatan, del av Dotorpsgatan, del av Storgatan, del av Landbogatan och del av Östertullsgatan gångfartsområde.

Viktigt att tänka på!

  • När du går ska du om möjligt hålla till vänster i din färdriktning. Detta gäller även den som åker rullstol, rullskridskor eller liknade (dock inte om de håller högre hastighet då de lämpligen håller till höger).
  • På gång- och cykelbanor där cyklister och gående separeras med en heldragen linje går du på den sida som anvisas genom vägmärket och symbolen.
  • För dig som rider gäller samma regler som för fordon, det är alltså inte tillåtet att rida på gång- och cykelbanor men i terrängen kan du rida bredvid.

I våra parker och naturområden finns gott om natursköna vandringsstråk. Genom allemansrätten har vi i Sverige goda möjligheter att komma naturen nära. Tänk på att visa hänsyn när du är ute på vandring i naturen.

  • Det är inte tillåtet att skräpa ned.
  • Har du med dig hunden bör den hållas kopplad på stigar, gångar och cykelspår.
  • Att rida är tillåtet i terrängen och på stigar men inte om vägmärken anger gång- och cykelbana.
  • Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten med de enkla orden ”Inte störa – inte förstöra!”