Cykla

I Falköping finns många bra cykelbanor! Kommunen har kontinuerligt arbetat efter den cykelstrategi som antogs 2013 med att förbättra, bygga ut och bygga ihop vårt gång- och cykelnät.

Vi eftersträvar ett långsiktigt hållbart transportsystem och ett led i detta är att planera så att behovet av bilåkande minskar. För att minska biltrafiken är det viktigt att arbetet med att förbättra och utveckla cykeltrafiken ständigt fortsätter.

Förena nytta med nöje

Det finns inget färdmedel som är så skonsamt mot miljön och kräver så lite energi som cykeln. Om du cyklar får du motion, ökar ditt välbefinnande och bidrar till en bättre miljö. Förena nytta med nöje och cykla till skolan eller jobbet. Du får frisk luft, motion och kommer ofta snabbare fram än med bilen.

I Falköping finns det cykelbanor utmed drygt 30 procent av våra gator. Utmed våra huvudgator är siffran hela 75 procent. Utbyggnad av vårt cykelvägnätet sker kontinuerligt.