Cykla

I Falköping finns många bra cykelbanor! Kommunen har kontinuerligt arbetat med att förbättra, bygga ut och bygga ihop vårt gång- och cykelnät. Under 2022 antogs kommunens nya trafikstrategi med mål och visioner om att fler ska se cykeln som ett alternativ till sina vardagsresor.

År 2022 antogs Falköpings kommun en trafikstrategi. I strategin finns det övergripande och långsiktiga målet:

"Ett attraktivt, hållbart och jämlikt trafiksystem med goda regionala kommunikationer bidrar till att alla ska kunna leva det goda livet i Falköpings kommun. Det ska vara lätt att välja rätt transportmedel för sin resa och dess syfte. Genom prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik främjas ett klimatsmart och trafiksäkert vardagsresande."

Trafikstrategins utgångspunkt är att alla trafikslag behövs för att tillgodose kommunens olika rese- och transportbehov, men, att de har olika styrkor och funktioner. En grundtanke som genomsyrar hela dokumentet är därför att göra det lätt att välja och kombinera ”rätt transportmedel för rätt resa och syfte”.

Ungefär en fjärdedel av kommunens befolkning bor på landsbygden och ungefär tre fjärdedelar bor i tätorterna – samtliga ska kunna nå sina resmål, men troligt används olika kombinationer av transportslag. Nulägesanalysen visade att det redan finns god tillgänglighet för bil i hela kommunen, men att det finns förbättringspotential för övriga trafikslag. Grundtanken är därför att fokus i kommunens arbete läggs på att skapa lika goda förutsättningar för kollektivtrafik, gång och cykel för att jämna ut spelplanen liksom att jobba för en större andel hållbara resor som gynnar både miljön och folkhälsan.

Är du intresserad av att läsa mer kan du göra det i vår trafikstrategi Pdf, 1.2 MB.

Förena nytta med nöje

Det finns inget färdmedel som är så skonsamt mot miljön och kräver så lite energi som cykeln. Om du cyklar får du motion, ökar ditt välbefinnande och bidrar till en bättre miljö. Förena nytta med nöje och cykla till skolan eller jobbet. Du får frisk luft, motion och kommer ofta snabbare fram än med bilen.

I Falköping finns det cykelbanor utmed drygt 30 procent av våra gator. Utmed våra huvudgator är siffran hela 75 procent. Utbyggnad av vårt cykelvägnätet sker kontinuerligt.

Falköpings cykelgarage

På Järnvägstorget precis vid resecentrum finns Falköpings låsbara parkeringsgarage för cyklar. Här du kan parkera din cykel vid resecentrum på ett säkert sätt.

Cykeln är ett helt oslagbart transportmedel ur miljösynpunkt. När vi cyklar minskar vi både de lokala och globala miljöproblemen. Det är en av flera anledningar till att vi valt att satsa på ett cykelgarage men också för att du tryggt ska kunna låsa in din cykel i samband med dina buss- och tågresor när du är ute och reser.

Snabbfakta

  • Öppettider: Dygnet runt.
  • Adress: Sankt Sigrfridsgatan 48, Järnvägstorget vid resecentrum.
  • Kostnad: 50 kronor/månad. Första 14 dagarna gratis.
  • Antal platser: 40.
  • Registrering av abonnemang sker via: www.triply.se/falkoping Länk till annan webbplats.
  • Som registrerad användare har du alltid en garanterad plats.
  • Alldeles i närheten till garaget finns det också en cykelpump.
  • Studera gärna frågor och svar och allmänna villkor på sidan när du registrerar dig.

Du får alltid 14 kostnadsfria prova-på-dagar när du registrerar ditt betalkort för cykelgaraget!

Så här fungerar det

För att få tillträde till cykelgaraget behöver du registrera dig och ditt privata blippkort (eller tag eller annat kort som går att blippa med). Registreringen gör du genom att bli medlem på Triplys webbplats: www.triply.se/falkoping Länk till annan webbplats..

Tänk på att du måste ha Bank-ID för att kunna ansluta till tjänsten. Direkt efter registreringen är ditt blippkort klart att använda och du får tillträde till det låsta cykelgaraget. Varje nyregistrerad användare får automatiskt 14 gratis prova på-dagar. Triply förlänger automatiskt abonnemanget med 30 dagar i taget tills du väljer att säga upp abonnemanget.

Vill du veta hur det går till när du ska starta ett abonnemang kan du läsa mer i vår Manual för att starta abonnemang Pdf, 1.4 MB.