Cykla

I Falköping finns många bra cykelbanor! Kommunen har kontinuerligt arbetat med att förbättra, bygga ut och bygga ihop vårt gång- och cykelnät. Under 2022 antogs kommunens nya trafikstrategi med mål och visioner om att fler ska se cykeln som ett alternativ till sina vardagsresor.

År 2022 antogs Falköpings kommun en trafikstrategi. I strategin finns det övergripande och långsiktiga målet:

"Ett attraktivt, hållbart och jämlikt trafiksystem med goda regionala kommunikationer bidrar till att alla ska kunna leva det goda livet i Falköpings kommun. Det ska vara lätt att välja rätt transportmedel för sin resa och dess syfte. Genom prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik främjas ett klimatsmart och trafiksäkert vardagsresande."

Trafikstrategins utgångspunkt är att alla trafikslag behövs för att tillgodose kommunens olika rese- och transportbehov, men, att de har olika styrkor och funktioner. En grundtanke som genomsyrar hela dokumentet är därför att göra det lätt att välja och kombinera ”rätt transportmedel för rätt resa och syfte”.

Ungefär en fjärdedel av kommunens befolkning bor på landsbygden och ungefär tre fjärdedelar bor i tätorterna – samtliga ska kunna nå sina resmål, men troligt används olika kombinationer av transportslag. Nulägesanalysen visade att det redan finns god tillgänglighet för bil i hela kommunen, men att det finns förbättringspotential för övriga trafikslag. Grundtanken är därför att fokus i kommunens arbete läggs på att skapa lika goda förutsättningar för kollektivtrafik, gång och cykel för att jämna ut spelplanen liksom att jobba för en större andel hållbara resor som gynnar både miljön och folkhälsan.

Är du intresserad av att läsa mer kan du göra det i vår trafikstrategi Pdf, 1.2 MB.

Förena nytta med nöje

Det finns inget färdmedel som är så skonsamt mot miljön och kräver så lite energi som cykeln. Om du cyklar får du motion, ökar ditt välbefinnande och bidrar till en bättre miljö. Förena nytta med nöje och cykla till skolan eller jobbet. Du får frisk luft, motion och kommer ofta snabbare fram än med bilen.

I Falköping finns det cykelbanor utmed drygt 30 procent av våra gator. Utmed våra huvudgator är siffran hela 75 procent. Utbyggnad av vårt cykelvägnätet sker kontinuerligt.

Falköpings cykelgarage

På Järnvägstorget precis vid resecentrum finns Falköpings ett låsbart parkeringsgarage för cyklar. Här du kan parkera din cykel på ett säkert sätt.

Cykeln är ett helt oslagbart transportmedel ur miljösynpunkt. När vi cyklar minskar vi både de lokala och globala miljöproblemen. Det är en av flera anledningarna till att vi valt att satsa på ett cykelgarage men också för att du tryggt ska kunna låsa in din cykel i samband med dina buss- och tågresor.

Snabbfakta

  • Öppettider: Dygnet runt.
  • Adress: Sankt Sigrfridsgatan 48, Järnvägstorget vid resecentrum.
  • Kostnad: 50 kronor/månad. Första 14 dagarna gratis.
  • Antal platser: 40.
  • Registrering av abonnemang sker via: www.triply.se/falkoping Länk till annan webbplats.
  • Som registrerad användare har du alltid en garanterad plats.
  • Alldeles i närheten till garaget finns en cykelpump.

Du får alltid 14 kostnadsfria prova-på-dagar när du registrerar dig för cykelgaraget!

Så här fungerar det

För att få tillträde till cykelgaraget behöver du registrera dig och aktivera din mobila nyckel. Nyckeln är en app i din mobiltelefon som du använder för att öppna cykelgaraget. Registreringen gör du genom att bli medlem på Triplys webbplats: www.triply.se/falkoping Länk till annan webbplats..

Tänk på att du måste ha Bank-ID för att kunna ansluta till tjänsten. När du registrerat ett konto får du ett mejl. I mejlet ligger en länk till Parakeyappen så att du kan aktivera din mobila nyckel.

Varje nyregistrerad användare får automatiskt 14 gratis prova på-dagar. Triply förlänger automatiskt abonnemanget med 30 dagar i taget tills du väljer att säga upp abonnemanget.

Så här skapar skapar du en mobil nyckel till cykelgaraget

Falköpings låsbara cykelgarage finns på Järnvägstorget precis vid Resecentrum. Här du kan parkera din cykel vid resecentrum på ett säkert sätt. Följ denna instruktion för att boka din plats i garaget och starta ett abonnemang.

Tänk på du måste ha Bank-ID, ett betalkort för internetbetalningar och ett kort med chip som du kan blippa vid garaget för att öppna.

Gå till adressen http://www.triply.se/falkoping Länk till annan webbplats. i din webbläsare och följ instruktionerna.

Klicka på knappen Pröva för att registrera ett konto

Klicka på knappen PRÖVA PÅ! för att starta din kostnadsfria provperiod.

Tryck återigen på knappen Pröva på för att registrera dig.
Fyll i e-post och mobilnummer

Ange din mejladress och ditt mobilnummer.
Klicka sedan på knappen REGISTRERA DIG VIA BankID E-LEGITIMATION.

Välj hur du vill legitimera dig.

Starta ditt Bank-ID-app och logga in.

Fyll i ditt personnummer.
Du loggas nu in med ditt bankid
Kontrollera dina uppgifter och klicka sedan på Spara

Kontrollera dina uppgifter och klicka på SPARA.

Villkor för tjänsten.

Läs igenom villkoren och klicka på BEKRÄFTA VILLKOR.

Bekräftelse medlemskap.

När du bekräftat villkoren så anger du kortuppgifterna till det kort som abonnemangsavgiften ska dras på. Du har alltid en prova-på-period.

Betalkort verifieras med bankid

Kortuppgifterna kontrolleras och du kan behöva använda ditt Bank-ID igen.

Bekräfta kortet med bankid
Logga in med bankid med ditt personnummer
Bankid-appen verifierar ditt betalkort.
Nu är registreringen klar.

Du har nu startat ett abonnemang i Falköpings Cykelgarage!

En sak kvarstår och det är att aktivera din mobila nyckel för att öppna dörren på cykelgaraget. I bekräftelsemejlet finns en länk till appen Parakey som du använder för att låsa upp cykelgaraget. Klicka på länken "Klicka här för att komma igång". Nu laddas appen Parakey ner till din mobil och när appen startar fyller du i namn och önskat lösenord. Nu är din mobila nyckel redo.

Blippa mobilen mot Parakey-märket vid dörren och bekräfta öppningen på skärmen. Du kan även manuellt öppna Parakey-appen och öppna dörren därifrån.

Hur använder jag min mobila nyckel?

  • Blippa & öppna: Håll din upplåsta mobil nära Parakey-klistermärket vid dörren.
  • Tryck på bannern: En banner visas på din telefon. Tryck på den för att öppna dörren.
  • Alternativ för äldre telefoner: Om du har en äldre iPhone (cirka 5 år) eller föredrar det, öppna Parakey-appen och tryck för att öppna dörren du står vid.