Sopning av gator

Park- och gatuavdelningen ansvarar för renhållning av kommunens gator och torg. Varje år utförs underhållssopning efter bestämda intervaller. Mest märkbar är vårsopningen som görs mer koncentrerat. Vårsopningen startar så fort vintern är över och marken är frostfri. Den pågår sedan under 4-6 veckor beroende på hur sträng vintern varit.

Grovsopning

Grovsopningen startar när vintern är över och marken är frostfri. Vid grovsopning tas de grövsta massorna upp inför finsopningen. Vi börjar med centrum och prioriterar därefter de större genomfartslederna och gator med kollektivtrafik. De gång- och cykelbanor som prioriteras är de som mest frekvent används av våra skolbarn.

Finsopning

Under steg två finsopas alla gator i hela kommunen. I vilken turordning det sker varierar från år till år. På så sätt behöver ingen gata, ort eller område alltid bli sopade sist. Fastighetsägare får gärna sopa ner grus från tomt och uppfart på gatan, så tar sopbilarna hand om det vid finsopningen. Under denna period kör vi dubbla skift och mer intensivt för att minimera störningen det orsaka för er fastighetsägare. Tänk på att om ett förbud att parkera står vid infarten till ett parkeringsområde gäller förbudet hela parkeringen.

Tänk på!

När sopningen är som mest intensiv arbetar vår personal i skift för att störningen på våra gator ska pågå så kort tid som möjligt. För att underlätta så att samma område kan sopas färdigt på en gång ställer vi ut tillfälliga förbud att parkera. Sopningen görs i omgångar så tänk på att förbudet gäller så länge skyltningen finns på sträckan.

Vänligen respektera de tillfälliga parkeringsförbudet så att arbetet kan utföras så snabbt som möjligt. Visa även hänsyn till våra män och kvinnor som är ute på gatorna och arbetar!