Drift och skötsel av grönytor

I hela Falköpings kommun finns cirka 172 hektar grönytor, vilket motsvarar 241 fotbollsplaner. I Falköpings tätort finns cirka 115 hektar grönytor (161 fotbollsplaner). Totalt klipps 11 249 716 kvadratmeter gräs under ett år.

Grönytorna klipps med jämna intervaller enligt kommunens skötselplan för grönytor. Olika grönytor klipps med olika intervall. Dessa visas på skötselplanen i vår kommunkarta med tre gröna färger. Extra prioritet har klippning av vägrenar, diken och infarter till tätorter.

De olika skötselnivåerna finns med i våran skötselplan som du kan se här nedan. Du kan förflytta dig i kartan och zooma in och ut för att hitta det område du söker efter.

Kartan kan inte visas.

Färgkoder till skötselplanen

  1. Fingräs klipps två till fyra gånger per månad
  2. Mellangräs slås en gång per år
  3. Långgräs klipps en gång per säsong i mån av tid
  4. Släntgräs innebär att slänterna slås en gång per säsong