Upplåtelse av allmän och offentlig plats

Uppställningar, upplag, arrangemang, tävlingar eller andra former av upplåtelser på offentlig och allmän plats samt på kommunens fastigheter innebär ofta störningar och säkerhetsrisker. Därför finns bestämmelser för att underlätta framkomligheten och minimera riskerna, dels för dem som utför arbetet och dels för dem som färdas eller vistas i området.

Tillstånd krävs alltid för att få använda en allmän eller offentlig plats för speciellt bruk. Observera dock att om det handlar om upplåtelser för ledningar ska ett markavtal upprättas med kommunen.

Allmän och offentlig plats

Allmän plats inkluderar gator, trottoarer, torg, parker och grönområden. Offentlig plats omfattar alla platser som allmänheten har tillträde till vare sig den ligger på allmän plats eller på kvartersmark. Tillstånd krävs för att få använda såväl allmän plats som offentlig plats för speciellt bruk.

Det kan röra sig om användning för uteservering, olika musikarrangemang, trottoarpratare, torgmöten eller tillställningar, användande för upplag och bodar, uppställning av byggnads-ställningar, försäljningsstånd, med mera.

Skillnaden är att kommunen kan ta ut avgift på allmän plats men inte på kvartersmark.

Tillstånd

Kom ihåg att det är viktigt att söka tillstånd i god tid innan platsen ska nyttjas. Falköpings kommun tar ut en avgift för nyttjande av allmän plats och i de fall som el används även en dygnstaxa för el. Eventuella avgifter faktureras i efterskott.

Exempel som kräver tillstånd:

  • Upplag (Schaktmassor etc)
  • Uppställning (Skylift, ställningar, bodar etc)
  • Tivoli och cirkus eller liknande nöjesanordning
  • Evenemang och annat kommersiellt utnyttjande
  • Uteserveringar
  • Mötestält och lotterivagnar
  • Trottoarpratare

OBS! Platsen måste återställas i samma skick som den var före upplåtelsen.

I de fall som kräver tillstånd enligt ordningslagen finns ytterligare information på Polisens hemsida Länk till annan webbplats..

Om ett arbete, en uppställning eller andra former av upplåtelse inte utförs enligt villkoren i tillståndet eller enligt kommunens styrdokument så har kommunen rätt att avbryta arbetet/evenemanget. Det gäller också om brister inte åtgärdas inom angiven tid efter påpekande.