Tekniska beskrivningar

När arbete utförs på kommunal mark eller på kommunala anläggningar ställer kommunen särskilda krav på själva utförandet. Kraven har sammanställts i några olika dokument där det framgår vad som gäller kring inmätningar och utsättningar, arbeten på vatten- och avloppsanläggningar eller gator, parker, torg, gång- och cykelbanor.

Teknisk handbok

För att våra gator, parker, torg, gång- och cykelbanor ska hålla den standard som kommunen har ställs krav på hur till exempel en gata är uppbyggd vid projektering och nybyggnationer eller när återställning efter grävarbeten utförs. Läs vidare om våra krav på utförande och återställning i vår tekniska handbok.

Karta till Teknisk handbok

I vår tekniska handbok hänvisas till vår karta där vi har samlat geografisk information. Här kommer du till vår Karta till Teknisk handbok Länk till annan webbplats..

Instruktioner till kartan

Kartan zoomar in till din position och har satellitbilden som standard. För att kunna se gatunamn, andvänd de runda ikonerna längst ned i menyn till höger för att välja en av de andra kartvyerna.

Det går zooma in och ut i kartan och genom att klicka, hålla intryckt och flytta markören så kan kartan flyttas för att välja annan position.

I menyn till höger går det välja vilka lager som ska synas i kartan genom att bocka i eller ur de lager som ska synas alternativet döljas.

Till vänster finns en meny med ett par funktioner. Den översta går använda för att dela kartvyn. Kopiera och skicka webbadressen som kommer fram.

Använd +/- för att zooma in och ut och home-ikonen används för att zooma ut helt till översikten.

Med linjalen går det att mäta sträckor och ytor och sist finns en ikon med några snabbvalsknappar till ytterligare karttjänster som till exempel Open streetview.

Teknisk handbok VA

Om arbetet som utförs omfattar åtgärder på den kommunala vatten- och avloppsanläggningen ställs ytterligare krav på utförandet. Dessa finns samlade i VA-avdelnings Tekniska handbok VA Pdf, 2 MB..

Instruktioner för inmätning och utsättning

Vid de flesta typer av arbeten på kommunal mark ställs krav på inmätningar eller att utsättning kan vara nödvändig innan arbetet startar. De krav och instruktioner som gäller har vår MätKarta-avdelning sammanfattat i dokumentet Mätningsanvisningar för Falköpings kommun Pdf, 424.8 kB..

Dokument- och ritningsanvisning

För att underlätta framtagning av bygg- och relationshandlingar samt säkerställa en enlighet och godtagbar kvalitetsmässig standard för dokumentation och ritningar ska dokumentet Dokument- och ritningsanvisningar användas Pdf, 543.1 kB..