Donationsfonder för dig som lever nära existensminimum

Du som lever nära existensminimum kan ansöka om fondmedel ur Falköpings kommuns donationsfonder. Observera att ansökningstiden varierar mellan fonderna.

Använd blanketten nedan för att göra en ansökan.

Donationsfonder

Fonden för sociala ändamål

Sista ansökningsdag 31 oktober.
Ändamål: Understöd till inom kommunen mantalsskrivna personer.
Krav för utdelning: Att sökande är folkbokförd i Falköpings kommun, samt att man inte har stadigvarande ekonomiskt bistånd.

Falestrands Donation

Sista ansökningsdag 31 mars.
Ändamål: Koloni- eller ferievistelse för barn och ungdom.
Krav för utdelning: Att sökande är folkbokförd i Falköpings kommun.

Erika & Lauritz Kappers Minne 

Sista ansökningsdag 31 mars.
Ändamål: Understöd åt ensamstående fattiga mödrar med oförsörjda barn.
Krav för utdelning: Att sökande är folkbokförd i Falköpings kommun.

Nylénska Donationen, Nylén och  Forentorps Donationsfond

Ändamål: Till behövande i Gudhem.
Krav för utdelning: Att sökande är folkbokförd i Gudhems församling, ej har stadigvarande ekonomiskt bistånd samt att man är över 60 år.

Nylénska Donationen

Ändamål: Till behövande i Ugglum.
Krav för utdelning: Att sökande är folkbokförd i Ugglums församling, ej har stadigvarande ekonomiskt bistånd samt är över 60 år.

J P Wahlbäcks Donation

Ändamål: Till behövande i Mårby och Hånger.
Krav för utdelning: Att sökande är folkbokförd i Bjurums församling.

Lars Larssons Donation

Sista ansökningsdag 31 mars.
Ändamål: Hjälp till minderåriga barn.
Krav för utdelning: Att sökande är folkbokförd i Falköpings kommun.     

Fonden för behövande inom Åsle socken

Ändamål: Till behövande i Åsle.
Krav för utdelning: Att sökande är folkbokförd i Åsle församling.

Flobergska Donationen

Ändamål: Till fattigvården i Floby, Trevattna, Göteve, Hällestad.
Krav för utdelning: Att sökande är folkbokförd i Floby, Trevattna, Göteve, Hällestad församlingar.

P G Anderssons Fond

Ändamål: En fattigvårdsfond.
Krav för utdelning: Att sökande är folkbokförd i Vilske-Kleva församling.

Klara Kristina Anderssons Donation

Ändamål: Till fattiga vid jul.
Krav för utdelning: För att kunna erhålla medel krävs att sökande är folkbokförd i Sörby församling.

Alfred Laurens Understödsfond

Sista ansökningsdag 31 mars.
Ändamål: Till fattiga näringsidkares anhöriga, änkor och barn vilka ej åtnjuta fattigunderstöd.
Krav på utdelning: Att sökande är folkbokfördi Falköpings kommun.

Svante, Hanna samt Karl Nyqvists minnesfond

Ändamål: Till handlare eller anställda inom övrig detaljhandel eller deras anhöriga vid sjukdom.
Krav på utdelning: Att sökande är folkbokförd i Falköpings kommun.