Donationsfonder för dig som lever nära existensminimum

Du som lever nära existensminimum kan ansöka om fondmedel ur Falköpings kommuns donationsfonder. Observera att ansökningstiden varierar mellan fonderna.

Använd blanketten nedan för att göra en ansökan.

Donationsfonder

Fonden för sociala ändamål

Fonden är inte sökbar 2023.
Ändamål: Understöd till inom kommunen mantalsskrivna personer.
Krav för utdelning: Sökande ska vara folkbokförd i Falköpings kommun och får inte ha stadigvarande ekonomiskt bistånd.

Falestrands Donation

Fonden är inte sökbar 2023.
Ändamål: Koloni- eller ferievistelse för barn och ungdom.
Krav för utdelning: Sökande ska vara folkbokförd i Falköpings kommun.

Erika & Lauritz Kappers Minne 

Fonden är inte sökbar 2023.
Ändamål: Understöd åt ensamstående fattiga mödrar med oförsörjda barn.
Krav för utdelning: Sökande ska vara folkbokförd i Falköpings kommun.

Nylénska Donationen, Nylén och  Forentorps Donationsfond

Ändamål: Till behövande i Gudhem.
Krav för utdelning: Sökande ska vara folkbokförd i Gudhems församling, ej ha stadigvarande ekonomiskt bistånd samt vara över 60 år.

Nylénska Donationen

Ändamål: Till behövande i Ugglum.
Krav för utdelning: Sökande ska vara folkbokförd i Ugglums församling, ej ha stadigvarande ekonomiskt bistånd samt vara över 60 år.

J P Wahlbäcks Donation

Ändamål: Till behövande i Mårby och Hånger.
Krav för utdelning: Sökande ska vara folkbokförd i Bjurums församling.

Lars Larssons Donation

Fonden är inte sökbar 2023.
Ändamål: Hjälp till minderåriga barn.
Krav för utdelning: Sökande ska vara folkbokförd i Falköpings kommun.     

Fonden för behövande inom Åsle socken

Ändamål: Till behövande i Åsle.
Krav för utdelning: Sökande ska vara folkbokförd i Åsle församling.

Flobergska Donationen

Fonden är inte sökbar 2023.
Ändamål: Till fattigvården i Floby, Trevattna, Göteve, Hällestad.
Krav för utdelning: Sökande ska vara folkbokförd i Floby, Trevattna, Göteve, Hällestad församlingar.

P G Anderssons Fond

Ändamål: En fattigvårdsfond.
Krav för utdelning: Sökande ska vara folkbokförd i Vilske-Kleva församling.

Klara Kristina Anderssons Donation

Ändamål: Till fattiga vid jul.
Krav för utdelning: För att kunna erhålla medel krävs att sökande är folkbokförd i Sörby församling.

Alfred Laurens Understödsfond

Sista ansökningsdag 31 mars.
Ändamål: Till fattiga näringsidkares anhöriga, änkor och barn vilka ej åtnjuta fattigunderstöd.

Svante, Hanna samt Karl Nyqvists minnesfond

Ändamål: Till handlare eller anställda inom övrig detaljhandel eller deras anhöriga vid sjukdom.