God man, förvaltare, överförmyndare

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

Falköping ingår i en samverkansorganisation som heter Överförmyndare i samverkan. På deras webbplats står allt du behöver veta om god man, förvaltare och överförmyndare. Länk till annan webbplats.

Överförmyndare i samverkan | Facebook Länk till annan webbplats.

För åren 2023-2026 är Erik Kyrkander (V) och Marita Ljus (SD) valda till överförmyndare respektive ersättare för överförmyndare i Falköpings kommun.