Ekonomiskt bistånd

Har du hamnat i ekonomiska problem och provat alla andra möjligheter för att själv lösa situationen? Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till din försörjning (försörjningsstöd) för att klara viktiga utgifter som mat och hyra.

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd eller om det har gått mer än sex månader sedan du senast gjorde en ansökan är du välkommen att kontakta oss på Stöd och försörjning.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är ett ekonomiskt bidrag som utreds och betalas ut av kommunens socialtjänst. Socialtjänsten bedömer och beslutar om du har rätt att få bistånd och hur mycket du i så fall kan få. Socialtjänsten tittar på ditt behov och omständigheter som gäller för dig. En förutsättning för att få bidrag är att du inte kan klara av din ekonomiska situation själv, trots att du har försökt.

Information och tidsbokning

Du är välkommen att ställa frågor eller beställa tid hos handläggare via receptionen för stöd och försörjning. Alla uppgifter som framkommer i samband med handläggningen av din ansökan om ekonomiskt bistånd omfattas av sekretess. Det innebär att vi inte får prata med någon om din situation utan ditt samtycke.

Hur stort är bidraget?

Ekonomiskt bistånd som du får från kommunen ska ge dig en skälig levnadsnivå. Regeringen beslutar varje år om nivån på riksnormen (kostnader som är ungefär lika för alla i Sverige och som ska täcka våra mest grundläggande behov). Normen bestäms även av familjens storlek och barnens ålder, samt av om du är ensamstående eller sammanboende. Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar. I första hand ska du använda alla dina egna inkomster, andra bidrag och ekonomiska tillgångar till din försörjning.

Arbete och försörjning

För att ha rätt till bistånd krävs att man gör allt vad man kan för att bidra till sin egen försörjning. Det betyder att du som kan arbeta men inte har arbete ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt. Du som inte kan arbeta på grund av sjukdom ska vara sjukskriven av läkare och ha kontakt med vården.

Du har alltid ansvar för din situation och vi kan finnas med för att stötta dig. Målet är att du så snabbt som möjligt ska få en egen försörjning. För att nå det målet kommer du och din handläggare att göra upp en individuell planering för hur du ska kunna komma närmare en egen försörjning.

Handläggningen

Första kontakten

När du kontaktar socialtjänsten första gången får du prata med en socialsekreterare i Mottagningsgruppen. Du kan ställa frågor och få information om vad som gäller för att du ska ha rätt till bistånd. Vill du göra en ansökan så skickas ansökningsblanketter hem till dig tillsammans med en mötestid. Till första mötet vill vi att du:

  1. Läser igenom och fyller i ansökningsblanketterna
  2. Tar med dig de uppgifter vi behöver för att göra en utredning (framgår i rutan på ansökningsblankettens framsida)

Din handläggare kan vid ditt besök begära att du ska lämna fler uppgifter. Det beror på vilken situation du är i.

Besöket hos socialtjänsten, ansökan

Vid besöket går vi igenom din ekonomi och din ansökan. Vi pratar särskilt om din situation vad gäller arbetssökande och hur vi kan arbeta gemensamt framåt för att hitta en varaktig inkomst. Är ni två vuxna i hushållet ska ni komma båda till besöket.

Beslut och utbetalning

Efter besöket utreder socialsekreteraren din ansökan så fort som möjligt. Beslut meddelas via brev eller samtal.

När du beviljas ekonomiskt bistånd kommer en utbetalning att göras till ditt bankkonto inom fem dagar efter att beslutet fattades. 

Överklagande

Om utredningen visar att du inte har rätt till ekonomiskt bistånd avslås din ansökan. Beslutet meddelas då alltid skriftligt. Du har rätt att överklaga beslutet. Information om hur du överklagar skickas hem till dig tillsammans med beslutet. Behöver du hjälp med att överklaga, kan du få hjälp av socialtjänsten. Kontakta i så fall din handläggare.

E-ansökan

Logga in med BankID eller Mobilt BankID

Både du och din make, maka, partner eller sambo behöver BankID när ni söker ekonomiskt bistånd tillsammans. Om du inte redan har BankID kan du ordna det med din bank.

Logga in med BankID och fyll i ansökan. Du kan också söka via din smartphone. Om ni är två som söker behöver båda signera ansökan när den är färdig.

När du har skickat din ansökan för en kalendersperiod stängs e-ansökan för nya ansökningar. Ansökan öppnar igen 16 dagar innan nästa kalendermånad börjar.

Innan du startar är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan.

Om du vill följa ditt pågående ärende loggar du in e-tjänsten med BankID. Här kan du även se dina tidigare beslut sex månader tillbaka.

Klicka in på länken nedan för att komma till e-tjänsten
Länk till e-tjänst Länk till annan webbplats.

Så här fyller du i den digitala ansökan
Användarmanual e-ansökan Pdf, 2.5 MB.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Om du vill göra en ansökan om ekonomiskt bistånd men inte kan använda e-tjänsten, kontakta din socialsekreterare.
Telefontid 8.30-9.30, måndag-torsdag.

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd så kan du inte använda e-tjänsten. Kontakta istället mottagningen – stöd och försörjning på telefon 0515-88 73 00

Information om komplettering av din ansökan

Om ansökan inte är komplett kommer den begäras kompletterad via mina sidor. Du kommer då att få en notis via sms och/eller e-post om att du har ny information där. Om begärda kompletteringar inte inkommer vid angiven tid kommer det fattas beslut på redan inkomna uppgifter och du riskerar delvis eller helt avslag på sin ansökan.

Arbetssökarlistan Pdf, 202.6 kB.