17 augusti 2023
Jobb & företagande

Volvo Cars storsatsar på elmotorer i Floby

Idag meddelade Volvo Cars att man kommer förlägga betydande delar av sin framtida elmotortillverkning till sitt helägda dotterbolag AC Floby AB i Falköpings kommun. Ett företag som idag tillverkar olika komponenter till Volvo.

ac

- Det känns väldigt roligt och stort att Volvo Cars väljer att satsa på Floby och att den tredje generationens elmotor ska byggas här, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M).

Adam Johansson ser Volvo Cars besked som ett kvitto på det hårda arbete som medarbetarna på AC Floby har gjort under de senaste åren och även på det näringslivsarbete i Falköpings kommun som har skapat förutsättningar för denna typ av investering.

Ett intensivt arbete väntar

Falköpings kommuns näringslivschef Carl-Olov Holmström välkomnar också det glädjande beskedet från Volvo Cars. Nu börjar ett intensivt arbete med att tillsammans skapa förutsättningar för expansionen.

- Bland annat måste dagens anläggning anpassas till den framtida produktionen och en annan stor uppgift är att säkra kompetensförsörjningen, säger Carl-Olov Holmström. Kompetensförsörjning arbetar vi ständigt med från kommunens sida, men arbetet kommer att behöva intensifieras ytterligare.

Eftertraktad kunskap

Industrin har under lång tid betytt mycket för Falköpings kommun och Volvo Cars besked om att satsa i Floby ser Carl-Olov Holmström som ett kvitto på att den kunskap som finns i bygden är eftertraktad av företagen och att den tas tillvara. De goda frakt- och pendlingsmöjligheterna med tåg är också något som bidrar till attraktiviteten.

- Det finns många positiva signaler inom industrin i Falköpings kommun som gör att vi kan förvänta oss ytterligare nya arbetstillfällen framöver, säger Carl-Olov Holmström. Jag är full av tillförsikt.

Ger ringar på vattnet

Volvos satsning i Floby medför en fantastisk möjlighet för kommunen som
helhet och Floby som samhälle att växa, menar Adam Johansson.

- Satsningen kan få stor betydelse när det gäller sysselsättning, attraktivitet och ekonomisk utveckling. Jag tror att den kommer ge ringar på vattnet och sätta ökat fokus på Falköping som en attraktiv företagskommun. Den stärker dessutom Falköpings profil som en kommun som ligger långt framme i den gröna omställningen av industrin. Fabriken kommer att producera elmotorer, något som har en omedelbar positiv inverkan på vår miljö och vårt samhälle.