9 juni 2023
Jobb & företagande

Visit Hornborgasjön nominerad till årets Hållbarhetskliv

I går blev Visit Hornborgasjön - Falköping, Skara och Skövde kommuner, nominerade till Årets Hållbarhetskliv 2023, kommunalt initiativ, som representant för Skaraborg!

På bilden: Visit Hornborgasjöns arbetsgrupp, representanter från Länsstyrelsen/naturum Hornborgasjön, delar av styrgruppen och kommunalråd Falköpings kommun och Skövde kommun.

På bilden: Visit Hornborgasjöns arbetsgrupp, representanter från Länsstyrelsen/naturum Hornborgasjön, delar av styrgruppen, Adam Johansson, kommunalråd Falköpings kommun och Theres Sahlström, kommunalråd Skövde kommun.

Motiveringen lyder:

Ett långsiktigt och målmedvetet samarbete mellan Länsstyrelsen och turistorganisationerna i Falköping, Skara och Skövde kommuner är nyckeln till framgång för Visit Hornborgasjön. Detta har resulterat i att Visit Hornborgasjön är ett nationellt modellområde för hållbar utveckling med särskilt fokus på det offentligas roll och ansvar. Här är besöksnäringen en utvecklingsmotor som utgår från platsens bärkraft.

Juryn har bestått av:

Mats Olsson, VD Next Skövde
Kristofer Svensson, Förbundsdirektör Skaraborgs kommunalförbund
Henrik Alexandersson, ägare Wrågården

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar med gemensam kraft för att vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.

Årets Hållbarhetskliv är en årlig utmärkelse inom besöksnäringen i Västsverige. Instiftat av Turistrådet Västsverige. En besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ riktat mot besöksnäringen belönas för sina insatser inom hållbar besöksnäring.

www.hallbarhetsklivet.se Länk till annan webbplats.