5 oktober 2023
Jobb & företagande

Tillväxten i Falköpings detaljhandel bland den högsta i landet

Av Sveriges 86 kommuner med över 30 000 invånare hade Falköping förra året den sjunde högsta tillväxten i Sverige när det gäller den totala detaljhandelns försäljning. Försäljningen ökade till 2 009 miljoner kronor under år 2022. Det är en ökning med 8,7 procent jämfört med året innan. Det visar ny statistik från handelsfakta.se som finansieras av Handelsrådet och drivs av HUI Research.

Flygbild över handelsområdet Ålleberg Center

Falköping har i förhållande till sin storlek ett ovanligt brett handelsutbud med en fin blandning av välkända butikskedjor och unika butiker. Det menar Woori Gennemark, som är handels- och näringslivsutvecklare i Falköpings kommun.

– Jag tycker att vi idag har en bra balans mellan stadskärnan med småskalig handel och Ålleberg Center som har fortsatt att växa med flera nya större etableringar. Handel föder handel. Ju bättre utbud som erbjuds på vår ort, desto mer attraktivt blir det att handla här. Inte bara för våra egna invånare, vi ser också ett ökat inflöde av kunder från omkringliggande kommuner och fler turister.

Även den lokala köplojaliteten ses som en förklaring till att handeln ökar. Lojaliteten växte fram under pandemin och har sedan bestått.

– Vi hoppas att köplojaliteten håller i sig, vilket gör skillnad och är helt avgörande för en fortsatt positiv utveckling av handeln, säger Woori Gennemark.

En välutvecklad handel är också viktig för att attrahera nya invånare och investeringar. Det poängterar näringslivschef Carl-Olov Holmström.

– Det är oerhört positivt att handeln i Falköping ökar ur många aspekter. Inte minst ur ett utvecklingsperspektiv. En växande handel ger ringar på vattnet och bidrar till direkt eller indirekt tillväxt på många områden. Bland annat är den en viktig bidragande orsak till att man som fastighetsägare tror på en ort och vill bygga fastigheter.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M) understryker vikten av att aldrig slå sig till ro i arbetet med att utveckla handeln i Falköping och att utvecklingen sker utifrån handlarnas och kundernas preferenser.

– Som alla vet pågår ett omfattande arbete för att utveckla stadskärnan i Falköping. Stadskärnan ska vara en given plats när du vill handla, uppleva kultur, träffa vänner, gå på restaurang eller bara sitta och titta på folklivet. Ytorna vi har i centrum är skapade utifrån hur behoven såg ut förr i tiden och behöver anpassas till vad som efterfrågas i dag. Samtidigt har vi Ålleberg Center som utvecklas på ett fantastiskt sätt. De båda handelsområdena tillgodoser olika behov och det finns utrymme för båda.