Om projektet - Lokal matkultur Falbygden

Det övergripande målet med projektet "Lokal matkultur Falbygden" är att göra Falköpings kommun mer kulinariskt attraktivt på ett hållbart sätt genom ett ökat utbud av närproducerade livsmedel på restauranger och caféer.

Tallrik med mat, en hand håller i tallriken.

Foto: Tuana

2020 fick näringslivsenheten på Falköpings kommun uppdraget av kommunledningen att på ett organiserat och professionellt sätt samordna utvecklingen kring den lokala maten i Falköpings kommun. Med det som grund genomfördes en enkät bland caféer och restauranger i kommunen som påvisade att det finns ett intresse hos näringen att driva matfrågan vidare med hjälp av affärsutveckling och en ökad koppling till lokalproducerade livsmedel.

För att kickstarta den här processen har vi sökt medel hos hos Leader Östra Skaraborg och vi kan med glädje säga att ansökan är beviljad. Projektet – Lokal Matkultur Falbygden, startar den 1 oktober.

Det här arbetet kommer gå hand i hand med det nya platsvarumärkesarbetet som genomförs av Falköpings kommun.

Syfte med projektet

Syftet med projektet ”Lokal Matkultur Falbygden” är att i Falköpings kommun sätta
fokus på matfrågan på professionellt och organiserat sätt genom att stötta 10 restauranger och kaféer med deras affärs- och ledarskapsutveckling för att skapa hållbara, stabila och attraktiva arbetsgivare, öka antalet lokala livsmedel på menyerna och synliggöra den lokala matkulturen.

Detta ska göras med hjälp av beprövade arbetssätt och metoder för att skapa en
långsiktig struktur för det fortsatta arbetet med näringen inom Falköpings kommun med
ambitionen att platsen blir mer kulinariskt attraktiv för boende och besökare.

Projektets målgrupp
Restaurang och caféföretag i Falköpings kommun (både på landsbygden och inne i
tätorten), där det finns en önskan och potential att utveckla verksamheten och
öka utbudet av närproducerade livsmedel på menyn.

Mål

Det övergripande målet med projektet är att göra Falköpings kommun mer kulinariskt attraktivt på ett hållbart sätt genom ett ökat utbud av närproducerade
livsmedel på restauranger och caféer.

Delmål 1 – Anpassad affärsutveckling

Projektet inleder affärsutvecklingen med en intervju med deltagande företag. För alla deltagande företag skapas en handlingsplan baserat på deras behov och ambition. Projektledare och konsulter kommer löpande att jobba med individuell rådgivning utifrån restaurangernas specifika behov och en strukturerad affärsutvecklingsinsats genomförs med hjälp av de verktyg som tagits fram i Lokal Meny.

Delmål 2 – Anpassad marknadsutveckling

Att öka mängden restaurangbesökare genom en ökad medvetenhet bland boende och besökare om den lokala matkulturen – för att detta ska uppnås behöver inte bara projektet i sig kommunicera i väl valda kanaler utan även företagen. Som en del i projektet kommer företagen ta fram en egen marknadsstrategi och marknadsplan.

Tidsplan och projektmedel

Projektet startar 1 oktober 2022 och håller på fram till 31 januari 2024. Falköpings kommun har fått bidrag till projektet av Leader Östra Skaraborg.

Samarbetspartners

För att kunna driva projektet tar näringslivsavdelningen, Falköpings kommun hjälp av Lokalproducerat i Väst med affärsutveckling och projektledning. Matlagerskan med marknadsutveckling.

Tillsammans sätter vi Falbygden på kartan som ett givet besöksmål för foodies, matnördar och vanligt hungrigt fôlk.

Kontakt:

Malin Andersson, projektledare Lokal Matkultur Falbygden
Telefon: 0724 - 02 56 06
E-post: malin@lpiv.se

Logotype för Leader och EU