Återfallsprevention

En kurs för dig som vill ha verktyg att minska risk att återfalla i missbruk av alkohol eller droger

Återfallsprevention är en behandlingsmetod som riktar sig till personer som har ett riskbruk eller är beroende av alkohol eller droger och som önskar få verktyg att minska risken att återfalla i missbruk.

Metoden syftar till att ge yttre och inre färdigheter att påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen vilket leder till ökad möjlighet att undvika återfall. De yttre färdigheterna handlar bland annat om att kunna tacka nej på ett effektivt sätt. De inre färdigheterna syftar till att deltagarna får ökad kunskap att känna igen, undvika och hantera risksituationer för återfall.

Kursen omfattar 10 kurstillfällen som ges med antingen en eller två gånger i veckan, varje kurstillfälle är två timmar. Under kurstillfällena kommer följande grundmoment ingå:

  • Kartläggning av risksituationer: tankar, känslor och beteenden som utlöser känslor av sug efter alkohol.
  • Sug och färdigheter att hantera sug.
  • Kartläggning av positiva och negativa konsekvenser av såväl missbruket som av nykterheten eller drogfriheten.
  • Olösta problem som riskfaktor för återfall med hjälp av problemlösning.
  • Att tacka nej till alkohol eller droger.
  • Tidiga varningssignaler och riskabla beslut.
  • När livet överraskar- nödplaner för oväntade händelser och omtumlande händelser.
  • Summering och utvärdering.

Under kursens gång kommer du även få hemuppgifter som ett stöd.

Kursen är kostnadsfri och kommer genomföras på Rådgivningscentrum. Vid kursstart behöver du vara nykter/drogfri. Ibland kan det vara bra att genomgå några enskilda samtal innan kursstart för att säkerställa att du är redo att vara med i grupp, är du osäker kan du ringa Rådgivningscentrum för rådgivning.

Kursstart

Ny grupp startar tisdag 1 oktober klockan 15-17. Gruppen träffas på tisdagar klockan 15-17 under 10 veckor.

Information

Rådgivningscentrum
Telefon: 0515-88 63 20
Telefontid, vardagar klockan 11-12.

Emma Joelsson, samordnare
Telefon: 0515-88 54 44

Anmälan