Gruppträffar för dig som är anhörig till någon beroendeproblematik

Att tvingas inse att ens närstående använder droger, alkohol eller har ett spelberoende är fruktansvärt smärtsamt. I vissa livssituationer är det svårt att veta hur man ska bete sig, och det kan kännas att det blir fel hur man än gör.

Genom denna utbildning i CRAFT får du som anhörig hjälp att öva upp färdigheter i kommunikationen med personen i beroende och du får möjlighet att lära dig mer om att hantera situationer som annars lätt leder till konflikt.

Genom att få stöd i att sätta gränser för egen del ger detta chans till eget ökat välbefinnande med mindre stress och ångest.

Kursstart

Ny grupp startar måndag 2 september klockan 17-19. Gruppen träffas på måndagar klockan 17-19 under 10 veckor.

Information

Emma Joelsson, samordnare
Telefon: 0515-88 54 44
emma.joelsson@falkoping.se

Malin Dittmer, anhörigsamordnare
Telefon: 0515-88 53 35
malin.dittmer@falkoping.se

Anmälan