Befolkningsstatistik

Falköping är en av vinnarna bland kommunerna i Skaraborg när det gäller befolkningsökning.

Många har upptäckt att Falköping är en bra kommun att leva i. De goda kommunikationerna gör att du kan bo här men pendla till arbete och studier på andra orter.

Befolkningsutveckling senaste tio åren

År

Antal invånare

2020

33 238

2019

33 246

2018

33 155

2017

33 077

2016

32 806

2015

32 511

2014

32 185

2013

31 998

2012

31 689

2011

31 689

2010

31 513

2009

31 419

Befolkningsutveckling 2008-2018