Kommunens arkiv

Falköpings kommunarkiv innehåller handlingar från verksamheter i Falköpings kommun sedan den bildades år 1974. Kommunarkivet har också handlingarna från de kommuner som upphört och införlivats i nuvarande kommunbildning, alltsedan år 1863 och framåt.

Myndigheternas handlingar lämnas till arkiv för de ska skyddas och bevaras och för att allmänheten ska kunna få tillgång till dem. Det är en viktig del av offentlighetsprincipen att var och en genom de allmänna handlingarna ska kunna bilda sig en uppfattning om hur myndigheterna sköter sina uppgifter.

Det kostar ingenting att ta del av allmänna handlingar. Mot en avgift kan man också få kopior eller avskrifter av allmänna handlingar.

Bland handlingar som är intressanta kan nämnas socialakter avseende faderskap, adoption och placeringar samt handlingar från skolorna som betyg och elevhälsovårdsjournaler.

För uppgifter i vissa handlingar finns bestämmelse om sekretess som kan begränsa tillgången till handlingar.

För förfrågningar om arkiv, för att ta del av handlingar eller göra studiebesök går det bra att kontakta kommunarkivet.

Beställning av kopia av betyg från skola eller gymnasieskola görs via e-tjänst.

Översikt av gamla kommuner som upphört Pdf, 712.1 kB.
Översikt av gamla socknar och härader i Falköpings komun Pdf, 972.6 kB.

Kontakt med kommunarkivet

Ring eller boka tid via e-post för besök.