Kommunens arkiv

Falköpings kommunarkiv innehåller arkiven från nuvarande nämnder och styrelser samt äldre handlingar från kommunens gamla nämnder och styrelser. Här förvaras också arkiven från gamla kommuner som upphört omkring Falköping.

Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla. För forskning i sociala handlingar finns vissa begränsningar, då sekretesslagen kräver skydd för enskilds personliga förhållanden i sjuttio år.

Översikt av gamla kommuner som upphörtPDF
Översikt av gamla socknar och härader i Falköpings komunPDF

Kontakt med kommunarkivet

Ring eller boka tid via e-post för besök.

Beställning av kopia på ditt betyg görs via kommunens e-tjänst: Beställ betygskopior. Se startsida.