Kommunens arkiv

Falköpings kommunarkiv innehåller arkiven från nuvarande nämnder och styrelser samt äldre handlingar från kommunens gamla nämnder och styrelser. Här förvaras också arkiven från gamla kommuner som upphört omkring Falköping.

Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla. För forskning i sociala handlingar finns vissa begränsningar, då sekretesslagen kräver skydd för enskilds personliga förhållanden i sjuttio år.

Översikt av gamla kommuner som upphörtPDF
Översikt av gamla socknar och härader i Falköpings komunPDF

Kontakt med kommunarkivet

Ring eller boka tid via e-post för besök.

Beställ betygskopior

Fyll i och beställ dina betygskopior från gymnasie- och grundskolan


Fyll i ditt för- och efternamn som du hade när du gick i skolan

Jag vill beställa: * (obligatorisk)
Jag vill beställa:


Hur vill du hämta ditt betyg? * (obligatorisk)
Hur vill du hämta ditt betyg?