Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicyn riktar sig till samtliga medarbetare och förtroendevalda i Falköpings kommun. Syftet är att den ska fungera som en vägledning och ange ramarna för hur vi ska kommunicera genom att tydliggöra mål, framgångsfaktorer och ansvarsfördelning i kommunikationsarbetet. Kommunikationspolicyn utgör också ett paraply för övriga strategier, planer, riktlinjer och rutiner inom kommunikationsområdet.

Information om styrdokumentet

Typ av styrdokument

Till exempel policy, riktlinjer, strategi eller plan

Beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Fastställd

2023-10-30, § 81

Diarenummer

KS 2023/882

Giltighetstid

Från och med 15 november år 2023 och tillsvidare

Dokumentet gäller för

Samtliga medarbetare, chefer och förtroendevalda i
kommunen

Dokumentansvarig

Kommunikationschef

Tidpunkt för aktualitetsprövning

Vid behov