Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicyn riktar sig till samtliga medarbetare och förtroendevalda i Falköpings kommun. Syftet är att den ska fungera som en vägledning och ange ramarna för hur vi ska kommunicera genom att tydliggöra mål, framgångsfaktorer och ansvarsfördelning i kommunikationsarbetet. Kommunikationspolicyn utgör också ett paraply för övriga strategier, planer, riktlinjer och rutiner inom kommunikationsområdet.