Flerårsplan och budget

Flerårsplanen är en långsiktig plan för en hållbar utveckling i Falköpings kommun. Du kan även läsa kommunens budget i flerårsplanen.

Flerårsplan 2021-2023 Pdf, 3.4 MB.

Flerårsplan 2022-2024 Pdf, 4 MB.

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun beslutade den 25 oktober 2021 om flerårsplan 2022-2024 med budget för år 2022. Fram till årsskiftet gäller flerårsplanen för 2021-2023.

I flerårsplanen finns information om kommunens fyra övergripande mål:

  • Mål 1: Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping
  • Mål 3: Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping,
  • Mål 3: Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
  • Mål 4: Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

I flerårsplanen beslutar kommunfullmäktige endast om budgetramar för driftsbudget. Arbetet med fördelning av dessa budgetramar och vilken verksamhet som ska bedrivas sker sedan i respektive nämnd och du kan sedan läsa om detta i nämndernas verksamhetsplaner för år 2022-2024.