Programgrupp och planering

Sedan våren 2019 har en programgrupp arbetat med att ta fram skisser på byggnad, utemiljöer och trafiklösningar. Programgruppen är en samverkan mellan kommunens olika förvaltningar, arkitektfirman Tengbom och entreprenör Skanska.

I programgruppen har de fyra blivande rektorerna medverkat tillsammans med representanter från avdelningarna fastighet, park och gata, kost samt företagen Skanska och Tengbom. Arbetet har utgått från funktionsprogrammet och sedan utvecklats via workshops, studiebesök, diskussioner och skisser.

programgrupp i arbete

Dialog och samverkan har förts med lärare i olika ämnesgrupper och med fackförbund. För att säkerställa behovet av teorisalar, grupprum och ämnessalar har Skola24 bidragit genom att göra en provkörning av schema för hela skolan.

Det finns också samverkansgrupper med representanter från flera andra förvaltningar, som arbetar med social hållbarhet och säkerhet.

Rektorerna Tommy Forsberg, Maria Burlin, Henrik Rydberg och Ulf Svensson arbetar sedan i höstas en dag per vecka med planering och organisation av den nya högstadieskolan. Rektorsteamet får stöd i arbetet genom handledning av Karlstad universitet - Likvärdig skola, inom Skolverkets projekt: Samverkan för bästa skola.

rektorerna i brottet

Det är riktigt roligt och utvecklande att vara delaktiga hela vägen. Förutom vårt funktionsprogram och våra egna tankar har det varit viktigt för processen att även engagera referenspersoner från olika delar av verksamheten. Vi känner att vi har fått goda förutsättningar för att det ska bli bra, säger rektorerna Maria, Henrik, Tommy och Ulf.