Platåskolan – där kunskapen sitter som berget

Platåskolan är planerad att byggas centralt i Falköping nära det gamla stenbrottet vid korsningen Trädgårdsgatan och Hollendergatan. Det gamla stenbrottet kommer utgöra en unik och spännande utemiljö. Skolan och platsen blir en tydlig symbol för att vi sätter våra barn och unga i centrum och ger alla rätten till en likvärdig utbildning.

Platåskolan är ritad av arkitektkontoret Tengbom som är ett av världens äldsta och mest innovativa arkitektkontor. Tengbom har lång erfarenhet av att skapa skolor med moderna lärmiljöer och är också drivande i skolprojekt när det gäller utemiljöer. De har nu ritat Platåskolan, en byggnad på 3300 kvadratmeter i fyra våningar.

Platåskolan fick sitt namn efter en namntävling bland kommunens elever med motiveringen, "Platåskolan – där kunskapen sitter som berget".

Tengbom har i gestaltningen inspirerats av platåbergens uppbyggnad. Platåskolans form är som ett platåberg med skarpa kanter, plant svart tak och två större sprickor i berget som ger huvudentréernas öppningar. Byggnadens färger är också hämtade från platåbergen med hård diabas och urbergets och kalkbergets melerade färgtoner.

karta

En skola där du har möjlighet att finnas utifrån dina förutsättningar. Här lägger du grunden för språnget in i framtiden och framtidens arbetsplatser.

Du kan själv ta e titt på hur Platåskolan kommer se ut i sin rätta miljö från fem olika vinklar. Runtom på området sitter det skyltar med QR-koder som du kan scanna med din telefon. Du kan också scanna koderna här på sidan eller klicka på dem.

qr1
qr2
qr3
qr4
qr5