17 februari 2022
Platåskolan

Kommunen får dispens för vattensalamander

Falköpings kommun lämnade i januari in en dispensansökan till Länsstyrelsen gällande detaljplanen för Platåskolan och nu har beskedet kommit. Länsstyrelsen beslutade den 17 februari om att bevilja dispens från artskyddsförordningen gällande arten mindre vattensalamander.

Beslutet innebär att kommunen får samla in individer och ägg från området vid kalkbrottet där Platåskolan planeras och flytta dem till en damm på Marjarps industriområde.

Flytten av salamandrarna kan genomföras så snart dispensbeslutet fått laga kraft, men får endast ske under vissa perioder på året. Eftersom arten flyttas från kalkbrottet behöver inga andra åtgärder genomföras med hänsyn till vattensalamandrarna.

Processen för ett antagande av detaljplanen för högstadieskolan kan nu fortgå.