17 januari 2022
Platåskolan

Kommunen ansöker om dispens för vattensalamander

Falköpings kommun har lämnat in en dispensansökan till Länsstyrelsen gällande detaljplanen för Platåskolan och besked väntas i under våren 2022.

Det var under våren 2021 som Mark- och miljööverdomstolen upphävde detaljplanen för Platåskolan på grund av att det inte gick att utesluta förekomst av vattensalamander i stenbrottet, det som är tänkt att bli skolans utemiljö.

Efter vidare naturutredningar har kommunen hittat en möjlig väg framåt genom att ansöka om dispens från artskyddsförordningen hos Länsstyrelsen. I detta fallet betyder det att kommunen ansöker om dispens för att flytta eventuell salamanderpopulation från stenbrottet till en damm på Marjarp. Det finns också sedan tidigare i detaljplanen att området ska planeras så att det går att skydda skyddsvärda arter på olika sätt, genom att skapa olika skyddade platser i området.

- Vi ser detta som en möjlig väg att få en ny skola på plats i området, säger Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande. Nu inväntar vi Länsstyrelsens besked i frågan för att sedan planera för nästa steg.