7 maj 2021
Platåskolan

Skolorganisationen ligger fast och platsen för Platåskolan ska fortsätta utredas

Under torsdag 6 maj samlades gruppledarna i samtliga politiska partier för att överlägga om vägen framåt efter att Mark- och miljööverdomstolen upphävt detaljplanen för Platåskolan. Alla partier är eniga om att beslutet om ny skolomorganisation från 2017 ligger fast och att platsen för Platåskolan vid stenbrottet i Falköping ska fortsätta att utredas.

området för detaljplanen

Det är den här vägen vi är eniga att gå, vi hade bra samtal politiskt och fokuset är på barnen, vi måste bygga en skola för dem, säger Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

Alla partierna är helt eniga om att utreda platsen vidare. Platsen är sedan länge utsedd som en lämplig plats för en ny högstadie skola, som tydligt visar att kommunen sätter barn och unga i centrum. Alla utredningar har visat att det är en lämplig plats, med undantag för att domstolen anser att det inte helt går att utesluta att det inte finns vattensalamander i stenbrottet, som är tänkt att bli skolans utemiljö. Därför beslutade partierna att det nu måste göras en grundligare undersökning av detta.

Vi måste utreda platsen vidare eftersom detta är mark som vi kommer att använda på något sätt, och vi är eniga om att en skola är det vi helst vill se där, säger Adam Johansson.

Politikerna beslutade också om att ge i uppdrag att parallellt med utredningen ska fler lämpliga platser för ett högstadie undersökas. Detta för att vinna tid beroende på vad naturutredningen kommer att visa.

Det som kan konstateras är att det kommer att dröja innan ett nytt högstadium är på plats, och barn- och utbildningsförvaltningen kommer att få planera sin verksamhet i temporära lokaler under längre tid än vad som var planerat.

Det är glädjande att beslutet om skolomorganisationen ligger fast, säger Karina Bronell, skolchef. Vi förstår att det kommer att dröja innan vi har en ny skola och det kommer bli en utmaning med våra befintliga lokaler och tillfälliga moduler att skapa bra skolmiljöer för våra barn och god arbetsmiljö för våra pedagoger. Men vi knyter handen och jobbar på, vi kommer klara det här.