8 april 2020
Platåskolan

Bygglovsansökan för Platåskolan dras tillfälligt tillbaka

Förankringsprocessen gentemot politiken var inte god nog, därför drar kommunen tillfälligt tillbaka bygglovsansökan för Platåskolan.

Redan på tisdag, 14 april, träffas den politiska styrgruppen för genomgång och diskussion om hur projektet tas vidare.

Bygglovet söktes av goda skäl, för att vinna handläggningstid och se till att projektet löper på enligt tidplan. Dock uppmärksammades en brist i förankringen mot politiken.

– Vi jobbar just nu på att säkerställa förankringen mot politiken, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson. På tisdag går vi igenom projektet och ser om eventuella justeringar behöver ske. Men projektet ska genomföras.

Den politiska styrgruppen för Platåskolan-projektet består av presidierna från tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott.

Underlag för utformning, skisser och ritningar gås igenom tillsammans med arkitekter från Tengbom som närvarar. Allt kommer förankras den 14 april och om eventuella justeringar behöver ske är inte säkert. Nytt bygglov söks efter ett tryggt förankrande gentemot politiken.