26 september 2019
Platåskolan

Engagerade elever med i utformningen av utemiljön

En självklarhet har varit att göra skolelever delaktiga under processens gång. De har framfört tankar och idéer om hur bra lärmiljöer skapas, både för skolbyggnaden och utemiljön. Representanter från elevråden har deltagit i en workshop med Tengboms arkitekter för att ge konkreta tips inför planeringen av Platåskolans utemiljö. Allt för att skapa en skola som både blickar mot framtiden och som bygger på väl genomarbetade lösningar och funktioner.

Landskapsarkitekten Stuart Hope fick många bra tips om Platåskolans utemiljö av bland andra fr.v. Amanda Ekblom, Julia Kahrs, Linn Nylén, Mirjam Boukachabia, Jonna Höök och Frans Pasula.

Workshop och QR-vandring med elever

Tengbom arkitekter har haft workshop med elever kring utformningen av utemiljön kring Plaåskolan. Eleverna har bland annat gått en QR-vandring i naturen kring det gamla stenbrottet. Med hjälp av sina mobiltelefoner och utifrån tre olika QR-punkter, kunde de se VR-bilder och få en uppfattning om skolbyggnadens placering och ytorna för skolans utemiljö.

Med hjälp av skisser och färgpennor markerade eleverna var de ville ha aktiva, trygga och lugna zoner, bra belysning, gångstråk och parkeringar för cyklar, mopeder och EPA-traktorer. De markerade var de ville mötas och hänga, ha en scen och var uteklassrum kunde placeras. Eleverna hade även önskemål om dricksfontäner, utekök, växthus, möjlighet till olika typer av bollsporter, löpslingor, musikstationer med högtalare med mera. Utsmyckningar i form av belysning, konst och växter är också viktigt för att skapa trivsel i utemiljön.

− Engagemanget från eleverna var stort och arkitekterna har fått många tips om hur skolans utemiljö kan utformas, konstaterar Björn Stenström, projektsamordnare. Jag upplevde att eleverna blev förvånade över vilka möjligheter som ges till en bra, spännande och varierad utemiljö.