24 januari 2019
Platåskolan

Platåskolan är namnet på den nya 7–9-skolan

Under våren har alla förskolor och grundskolor i kommunen fått lämna in namnförslag på den ny högstadieskolan. Det vinnande namnförslaget - Platåskolan hade lämnats in av eleverna på Vartoftaskolan och barnen på Gudhems förskola. Vid en högtidlig cermoni på nationaldagen fick representanterna motta varsin check på 15 000 kr till sin verksamhet på skolan respektive förskolan. Detta skedde i Amfiteatern i Plantis inför ett mycket stort antal åhörare. Platåskolan beräknas stå färdig år 2022.

Motivering

Här ser du förskolans och skolans motiveringar till namnförslaget Platåskolan.

Gudhems förskola:
Platåskolan – Skolan där kunskapen sitter som berget

Vartofta skola:
Platåskolan - En skola som ligger belägen mellan våra två fina platåberg - Mösseberg och Ålleberg

En jury bestående av politiker, tjänstemän och elevrepresentanter från gymnasiet utsåg det vinnande namnförslaget.

Ingvor Bergman – ordförande i barn- och utbildningsnämnden (S), Viktoria Karlsson – nämndssekreterare, Angela Joelsson – ledamot i barn- och utbildningsnämnden (KD), Eva Dahlgren - 1:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden (C), Torbjörn Karlsson – verksamhetschef gymnasieskola, Yvonne Hagle – verksamhetschef grundskola, Linn Andersson – elev Ållebergsgymnasiet, Amanda Steise - elev Ållebergsgymnasiet Pontus Lind - elev Ållebergsgymnasiet, Karina Bronell – skolchef