Länkar och litteratur

Länkar

Ekehagen Forntidsby: Ekehagens forntidsby är ett friluftsmuseum för jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder och järnålder. Naturskönt beläget i Åsarp, 2 mil söder om Falköping.

Ekornavallen Länk till annan webbplats.: Ett fornlämningsområde i Västergötland med gravar från stenålder, bronsålder och järnålder.

Fokus Arkeologi Länk till annan webbplats.: En nyhetsportal och nättidskrift för den som är intresserad av arkeologi.

Megalitvägar - Megalithic Routes Länk till annan webbplats.: Läs mer om megaliter i Sverige, Danmark Holland, Tyskland och England

Riksantikvarieämbetet - Fornsök Länk till annan webbplats.: Fornsök är en databas med information om över 1,5 miljoner lämningar på ungefär 560 000 platser över hela Sverige.

Stone Pages Länk till annan webbplats.: En webbsida på engelska om olika typer av megaliter i Europa.

Vestro Gothia Länk till annan webbplats.: En webbportal om kulturarvet under uppbyggnad som vänder sig till skola och barn.

Litteraturtips

Blomqvist Lars, Falbygden ett forntida centrum, 1991

Blomqvist Lars, Megalitgravarna i Sverige, 1989

Burenhult Göran, Arkeologi i Sverige – Fångstfolk och herdar, 1982

Forntid på Falbygden, utgiven av Falbygdens museum, 1995

Persson Per & Karl-Göran Sjögren, Falbygdens gånggrifter, 2001

Tilley Christopher, The Dolmens and Passage Graves of Sweden – An Introduction and Guide, 1999

Tysta budbärare från en avlägsen tid, Informationsfolder från Länsstyrelsen Västra Götaland, 2001

Welinder Stig red. Jordbrukets första femtusen år - 4000 f. Kr. - 1000 e.Kr., 1998