Ekonomi

Kommunen uppvisade för 2020 ett positivt resultat som uppgick till 102,5 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 42,4 miljoner år 2019.

Det budgeterade resultatet för år 2020 var 33,5 miljoner.

Var kom pengarna från?

  • Den största andelen av kommunens intäkter betalades in via skattesedeln. Kommunalskatten stod för 54 procent.
  • 26 procent kom från staten och andra kommuner via utjämningssystemet.
  • 4 procent av kommunens intäkter var avgifter gällande exempelvis äldreomsorg och funktionsnedsättning, vatten och avlopp, barnomsorg, Odenbadet och liknande.
  • 9 procent utgjordes av skattemedel i form av riktade statsbidrag och bidrag från försäkringskassan för personliga assistenter med mera.
  • Försäljning av verksamhet och övrigt stod för 7 procent.

Hur användes pengarna?

År 2020 uppgick nettokostnaderna för kommunens nämnder till drygt 2 012,8 miljoner kronor. Äldreomsorg och funktionsnedsättning respektive individ- och familjeomsorg tillsammans med skola och social omsorg stod totalt för 69 procent av nettokostnaderna.

Skatt i Falköpings kommun, länet och riket

På grund av avrundning kan en differens uppstå mellan summering av skattesatsen till kommun samt landsting och total utdebitering.

Skatter

Utdebitering 2022

Falköpings kommun

Västra Götalands län

Riket

Kommun

21,95 kronor

21,37 kronor

20,67 kronor

Landsting

11,48 kronor

11,48 kronor

11,56 kronor

Total utdebitering

33,43 kronor

32,85 kronor

32,24 kronor