Hedersrelaterat våld och förtryck

Om du upplever att du inte får bestämma själv över din framtid och ditt liv, vem du ska vara tillsammans med, gifta dig med eller om du känner dig övervakad och kontrollerad av din familj och släktingar, kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Du kanske är orolig över att du själv eller någon annan ska bli utsatt för könsstympning, bli bortförd mot sin vilja eller tvingas att ingå ett äktenskap.

Är du eller någon annan du känner utsatt för hedersrelaterat förtryck och/eller våld? Då kan du kontakta Resurscentrum Heder för att få råd och stöd. Du behöver inte berätta vem du är. Vi kan möta upp dig på en lämplig plats i Skaraborg.

Ring oss på 020-70 07 07 eller mejla rch.skaraborg@skovde.se

Hedersrelaterat våld och förtryck kan drabba både barn och vuxna, män och kvinnor, oavsett kön, religion, sexualitet eller etnicitet. I Sverige har alla människor samma mänskliga rättigheter, oavsett om du är flicka eller pojke, man eller kvinna.

Hedersrelaterat våld och förtyck kan vara att du:

  • inte får bestämma själv över din framtid och ditt liv
  • blir utfryst från familjen om du inte gör vad som förväntas
  • är rädd för att det du gör kan skapa dåliga rykten om dig eller din familj
  • är övervakad och känner dig pressad av dina syskon eller släktingar
  • inte får välja partner själv eller pressas eller tvingas att gifta dig mot din vilja
  • inte får välja umgänge eller delta i aktiviteter utanför skolan
  • inte tillåts delta i simundervisning och idrott
  • utsätts för våld eller hot
  • utsätts för dödshot

När du eller en person du känner förts ut ur landet mot sin vilja

Är du orolig för dig själv eller att någon annan ska tvingas eller kvarhållas utomlands mot sin vilja? Prata med någon om din oro. Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är förbjudet i Sverige och man får heller inte åka utomlands för att genomföra detta.

Om du redan befinner dig utomlands behöver du kontakta en svensk ambassad där du befinner dig för att se hur de kan hjälpa dig.

Vid akuta nödsituationer utomlands kan du kontakta Utrikesdepartementets jour 08-405 50 05

Är du i Sverige kan du ringa socialtjänsten på 0515-88 53 20 för stöd och hjälp.

För yrkesverksamma

Jobbar du i Skaraborg och möter någon som är utsatt för hedersrelaterat förtryck och/eller våld i ditt yrke? Har du ett sådant ärende som du behöver bolla med någon eller är osäker på om det är ett hedersärende? Är du i behov av hjälp med en riskbedömning eller behöver du hjälp att samverka? Då kan du kontakta Resurscentrum Heder Skaraborg.

Ring oss på 020-70 07 07 eller mejla rch.skaraborg@skovde.se

Du kan också läsa mer om vilket ansvar socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården har på hedersfortryck.se Länk till annan webbplats.