För yngre

Även de som är lite för små för våra vanliga instrumentkurser är välkomna till Kulturskolan.

Barnrytmik (pausat under ht-21)

Sjung, dansa och spela vid tio roliga tillfällen!

Med hela kroppen som verktyg tränar vi oss i musikens olika byggstenar som till exempel puls och rytm. Vi sjunger och spelar rytminstrument tillsammans och på ett lekfullt sätt lär vi oss även förberedande musikteori.

Danslek

Danslek för barn 4-5 år!

Barndansundervisning bygger på en blandning av imitation och improvisation. På ett lekfullt sätt bekantar vi oss med olika dansstilar och olika typer av musik.

Med musiken och rörelsen leker vi med fantasi och barnen lär sig rytmer samt rums- och kroppsuppfattning. Vi lägger även stor vikt på barnens rörelseglädje!

Detta är en 10-veckorskurs där lektionen är 40 min. Föräldrar är välkomna att se på lektionen vid första och sista tillfället. Barnen har även chansen att delta i dansuppvisningen som sker i slutet av varje termin!