Om Kulturskolan

Kulturskolan i Falköping vänder sig till kommunens samtliga invånare där barn och unga är den prioriterade gruppen. Kulturskolan erbjuder en kvalificerad, bred undervisning av välutbildade pedagoger och är en stimulerande del av många barns och ungdomars uppväxt.

Kulturskolan visar värdet av det egna uttryckssättet. Undervisningen fördjupar elevens kulturella/estetiska färdigheter, men den ses också som ett medel för personlig utveckling samt för utveckling av sociala kompetenser. Inga förkunskaper krävs - lärandet utgår från varje elevs egna förutsättningar, intresse, ambition och förmåga. Kulturskolan gör skillnad för elevens lärande, engagemang och välbefinnande.

På Kulturskolan erbjuds i dagsläget instrumentalspel, sång, dans, skapandeverkstad, drama samt musikproduktion.

Vår strävan är att utbildningen bidrar till att eleverna blir självständiga, kreativa och kan ha glädje av sina kunskaper i kulturlivet på olika sätt.

Vi erbjuder under ett läsår minst 25 lektioner enskilt eller i grupp. Lektionstiden varierar från 20 minuter enskilt upp till cirka 60 minuter i grupp. Vi har även kortkurser på 5 eller 10 gånger. I instrumentalundervisningen ingår även ensembleverksamhet, utan extra kostnad.

Går man i Kulturskolan blir man en del av en helhet. I vår verksamhet finns barn och unga mellan 0 - 19 år, samt vuxna i mån av plats.