Yamahagrupp

Musikundervisning i grupp för barn

Junior Music Course (JMC) 4-5 år

Musikkurs för barn 4-5 år i sällskap med förälder.

Undervisningen är innehållsrik, barnen får bl.a. sjunga, lyssna, fantisera kring musik, träna sitt inre tonminne, spela på keyboard och lära sig om noter. Barnen går kursen under den period i livet då de har en enastående förmåga att memorera ord, toner och ljud. Med rätt träning möjliggör detta att barnen får en gedigen musikutbildning och en känslomässig relation till musik som varar livet ut.

Efter avslutad kan barnen gå vidare till Junior Extension Course där det kreativa musikaliska skapandet är i fokus.

Efter avslutad Junior Extension Course kan barnen fortsätta musicera i Junior Ensemble Course.

Lektionsupplägg:
- Undervisningen sker i grupp om 6-10 barn.
- Lektion hålls en gång i veckan à 60 min.

Kostnad:
- Terminskostnad + materialkostnad (böcker , CD:s, dvd:s).

Kurslängd 2 år
Man förbinder sig för en termin i taget.

Ansök här! Länk till annan webbplats.

För frågor: maila jenny.tidquistkarlsson@falkoping.se

Junior Step Fundamental Course (JSFC) 6-7 år

Nybörjarkurs i musik för barn i ålder 6-7 (8) år

Kursen innehåller ett brett utbud av aktiviteter – lyssna, sjunga, spela på klaviaturinstrument, lära sig notläsning och musikteori. Detta ger en grundläggande musikförståelse som motiverar barnen till ytterligare studier i musik.

Läroboken innehåller musikstycken som kittlar barns fantasi, men även ackordspel, sånger, spel tillsammans i gruppen, detta tillsammans ger barnen alla musikens grunder, på ett roligt och lekfullt sätt.

Lektionsupplägg:
- Undervisningen sker i grupp om 6-10 barn.
- Lektion hålls en gång i veckan à 60 min.

Kostnad:
- Terminsavgift + materialkostnad (böcker , CD:s, dvd:s).

Kurslängd 1-1,5 år
Man förbinder sig en termin i taget.

Efter avslutad kurs kan barnen gå vidare till Junior Step Course där det kreativa musikaliska skapandet är i fokus.

Ansök här! Länk till annan webbplats.

För frågor: maila jenny.tidquistkarlsson@falkoping.se