Ansökan och avgifter

Som elev erbjuds du minst 25 lektionstillfällen per läsår.

Avgifter för Kulturskolan

I undervisningen använder vi spelböcker av olika slag som eleven betalar för.

Terminsavgifter

Kurs

Skolungdom

Ämneskurs

750 kr/termin

Gruppundervisning

600-1 000 kr/termin

Enbart ensemble

375 kr/termin

Instrumenthyra

400 kr/termin

Syskonrabatt

Syskon 1 och 2: Avgift 100%
Syskon 3 och fler: Avgift 50% + ev. hyra, vid ämneskurser 50% av ordinarie avgift (750:-)

Försörjningsstöd

Halv kursavgift om hushållets sammanlagda inkomst understiger 5 prisbasbelopp. Gratis om familjen haft försörjningsstöd i minst 6 månader (se blankett "nedsatt avgift" längre ner på sidan).

Övriga avgifter

skapande-material: 150 kr/10 gånger

Kortkurser 10 gånger

Kurs

Barn

Kortkurs barn

500 kr

Projekt

Olika avgift vid olika omfattning och innehåll

Kortkurser

Kurs

Vuxen

Vuxen efter gymnasiet-25 år, 5 gånger

588 kr

Vuxen efter gymnasiet-25 år, 10 gånger

1 177 kr

Vuxen över 25 år, 5 gånger

1 177 kr

Vuxen över 25 år, 10 gånger

2 352 kr

Vuxen enbart ensemble

441 kr/termin

Instrumenthyra 10 gånger

470 kr

Säg upp din plats

Som elev behåller du din plats tills vårdnadshavare säger upp den. Om du avbryter undervisningen efter tredje lektionstillfället debiteras hela terminsavgiften. Detta gäller nya elever.

Hyr instrument av Kulturskolan

Följande instrument finns att hyra, i mån av tillgång:

  • Uthyres endast ett år: fiol, altfiol, cello, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, dragspel och trumset. Även elbas och elgitarr i 3/4-storlek finns i fåtal exemplar.
  • Gratis första spelåret: kontrabas, bastuba, oboe och fagott.

När hyrtiden gått ut vill vi att du skaffar ett eget instrument. Kulturskolans lärare hjälper gärna till med goda råd inför ditt köp.

Hyresregler för instrument

  • Hyrestagaren är skyldig att vårda instrumentet väl.
  • Förbrukningsdetaljer som till exempel strängar, plektrum, rör med mera betalas av hyrestagaren.
  • Hyrt instrument får inte lånas ut eller användas av annan än hyrestagaren.
  • Kulturskolan ansvarar för normalt slitage på instrumentet. Handskas du däremot ovarsamt med instrumentet, eller om olyckan är framme, får du själv betala skadan.
  • Förlust eller skada ska omgående meddelas till skolan och ersätts av hyrestagaren.
  • OBS! Kulturskolans instrument är INTE försäkrade! Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och undersök om din hemförsäkring omfattar även hyrda instrument.
  • När hyrtiden gått ut ska du omedelbart lämna tillbaka instrumentet med tillbehör.
  • Om hyrestagaren avslutar sin undervisning på Kulturskolan ska instrumentet med tillbehör omedelbart återlämnas.