Detta gäller när vi samlar in dina personuppgifter baserat på samtycke

Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på samtycke.

  • Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begära begränsning av behandling.
  • Som registrerad har du rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades.
  • Falköpings kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger.
  • Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att när det är tekniskt möjligt att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.
  • Allmänna frågor kring personuppgiftbehandling kan ställas till kommunens dataskyddsombud på dataskydd@falkoping.se.
  • Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Besök www.datainspektionen.selänk till annan webbplats för mer information.

För mer information hur personuppgifter behandlas se www.falkoping.se/dataskydd.