Detta gäller när vi samlar in dina personuppgifter baserat på samtycke

Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på samtycke.

  • Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begära begränsning av behandling.
  • Som registrerad har du rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades.
  • Falköpings kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger.
  • Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att när det är tekniskt möjligt att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.
  • Allmänna frågor kring personuppgiftbehandling kan ställas till kommunens dataskyddsombud på dataskydd@falkoping.se.
  • Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Besök www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats. för mer information.

För mer information hur personuppgifter behandlas se www.falkoping.se/dataskydd.