28 september 2023
Förskola, skola och utbildning

Forum Bygga Skola utforskar anpassade grundskolan på Vindängen

Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med Fastighetsavdelningen mötte under onsdagen den 27 september upp Forum Bygga Skola, ett initiativ som samlar olika företag och roller och vill bidra till att skapa exceptionella skolor. De är intresserade av funktionsprogrammet som Falköpings kommun har tagit fram och hur den anpassade grundskolan på Vindängen är utformad.

Forum bygga skola, samling

Samling med Forum Bygga Skola i entrén på Vindängenskolan.

Samordnare Björn Stenström inleder besöket med att betona att han inte är någon byggnadsexpert eller pedagog. Hans roll är att främja kommunikationen mellan Fastighetsavdelningen och Barn- och utbildningsförvaltningen för att bättre förstå och tillgodose verksamhetens behov. "Det finns inga funktionsprogram för anpassade skolor i Sverige," avslöjar Björn Stenström, som också berättar att Falköpings kommun har gjort studiebesök på andra anpassade skolor i Sverige innan projektstarten på Vindängen.

Rektor Maria Burlin betonar vikten av olika lärmiljöer och inkludering. Skolan strävar efter att alla elever ska kunna delta fullt ut och inte vara begränsade av sina behov.

Vi vill att alla barn ska kunna sitta med och inte sitta bredvid, säger Maria om skolans alla anpassningar i exempelvis sittmiljöer.

Björn, Maria och Lina

Samordnare Björn Stenström tillsammans med Rektor Maria Burlin och Biträdande rektor Lina Thordson. Även Krister Lundberg från Fastighetsavdelningen svarade på frågor under rundturen.

Forum Bygga Skola visar stort intresse för funktionsprogrammet, som fungerar som en röd tråd och vägleder utformningen av skolornas lokaler i Falköpings kommun. Detta inkluderar den anpassade grundskolan på Vindängen. Under besöket deltog representanter från olika områden såsom arkitekter, produktutvecklare, belysningsexperter och byggentreprenörer ifrån olika platser såsom Gävle, Karlstad, Lidköping, Stockholm, Mölndal och Eksjö.

Idrotthallen på Vindängen

Den anpassade grundskolan på Vindängen har en gymnastiksal som är utformad för rullstolsanvändare med extra plats och anpassade linjedragningar för aktiviteter som basket i rullstol.

Slöjdsalen, Vindängen

Även slöjdsalen är utformad för eleverna i anpassade grundskolan eftersom deras styrka ofta ligger i praktiska ämnen.

Under rundturen i skolans lokaler uppmärksammade besökarna även en rad små, men betydelsefulla detaljer. De noterade exempelvis sittgruppernas ben, avtagbara sektioner i sittmiljöer, saxförvaring, rullstolsgarage och att till och med toaletterna är speciellt utformade för att ge en musikalisk upplevelse, vilket visar på skolans fokus på att erbjuda en kreativ, anpassad och stimulerande miljö.

Belysningen har jag lagt märke till, den går att förbättra och göra helt sömlös men att det även går att släcka och tända, noterar en representant.

Genom sitt besök på Vindängen får Forum Bygga Skola insikter om hur anpassade skolor kan utformas för att möta olika behov och skapa en inkluderande lärmiljö för alla elever. Denna erfarenhet kan inspirera och vägleda framtida skolbyggprojekt runt om i landet.

Långa siktlinjer på Vindängenskolan

Långa siktlinjer och kapprum som också är olika lärmiljöer.

Forum Bygga Skola grundades 2016 av Magnus Anclair med ett fokus på att skapa mötesplatser för samhällsutveckling. År 2023 är cirka 65 kommuner/skolhuvudmän och över 45 organisationer, myndigheter och företag medlemmar i nätverket. Verksamheten drivs i samarbete med nätverkets partners samt de aktiva kommunerna och skolhuvudmännen.
Läs mer på byggaskola.se Länk till annan webbplats.

Magnus Anclair, grundare av Forum Bygga Skola

Magnus Anclair, grundare av Forum Bygga Skola.