25 september 2023
Förskola, skola och utbildning

Vårgårda kommun inspireras av Falköpings förskolor

Under fredagen den 22 september 2023 besöktes Falköping av representanter ifrån Vårgårda kommun för att ta del av funktionsprogrammet för förskolans lokaler och miljöer.

Samling på Trollet

Representanter ifrån Vårgårda kommun tillsammans med verksamhetschef för förskolan, Ann Johansson samt samordnare, Björn Stenström på förskolan Trollet.

Funktionsprogram för förskolans likvärdiga utbildning

Falköpings funktionsprogram för förskolans lokaler och miljöer har spridit sig till andra kommuner. Funktionsprogrammet är ett styrdokument och ett underlag för kommunikation mellan de människor som berörs vid utformande av ny- eller ombyggnation av en förskola. Det innefattar beställning, planering, utformning, upphandling, uppförande av lokaler samt inre och yttre lärmiljöer ämnade för förskolans verksamhet. Syftet är att skapa en samsyn mellan kommunens berörda aktörer för att uppfylla verksamhetens krav på ändamålsenliga, säkra och trygga miljöer.

Vårgårda kommun ville ta del av funktionsprogrammet och undersöka hur Falköpings kommun har byggt sina förskolor.

Rektor på förskolan Trollet, Liselott Linder.

Rektor på förskolan Trollet, Liselott Linder.

Förskolan Trollet först ut

Förskolan Trollet är den första byggnaden skapad utifrån funktionsprogrammet och det var också där verksamhetschef för förskolan, Ann Johansson och Samordnare, Björn Stenström mötte upp Vårgåda kommun, som representerades av pedagoger, fastighetsförvaltning, ledare från barn-och utbildningsförvaltningen samt en facklig representant.

Under byggnationen fick vi, under två år, bedriva Trollets verksamhet i moduler och för att följa bygget tog pedagogerna med barnen till platsen, vilket skapade många frågor och dialoger berättar Liselott Linder, rektor på förskolan Trollet. Pedagogerna har också varit delaktiga i alla beslut och det har resulterat i att många är stolta och glada över förskolan Trollet.

Förskolans utemiljö

Vårgårda kommun uppmärksammade många detaljetaljer i utemiljön på förskolan. Exempelvis att det finns tak som skyddar för vind och regn, att förskolans personal kan sitta på en kant ovanför sandlådorna, en station för vattenlek och att det finns mjuka avskiljare som separerar olika material på marken. Personalen tipsade också om saker som man kan fundera extra över och att det är värdefullt om en person är dedikerad att arbeta extra med utemiljön, för att få den levande och användbar.

Sittplats för pedagoger

Sittplats för pedagoger vid sandlådan.

Lösning av kanter mellan olika material utomhus

Mjuka avskiljerare för att separera olika material på marken.

Inomhusmiljön

Stora fönster släpper in mycket ljus och ger känslan av att inne möter ute. De stora luftiga ytorna bjuder in till möten och olika sittplatser kan användas till samling. Basmiljöerna på förskolans hemvister byggs upp efter checklistor och genom att skapa rum i rummen leder det till olika aktiviteter. I entrén till förskolan finns flera kapprum som delar upp barnen så att de inte ska krocka med varandra. Där finns också närhet till toaletter och handfat som är placerade i barnens höjd. Genomgående i alla lokaler är att det finns konst från olika konstnärer, i olika format, som personalen har varit med och valt ut. Ett bra tips, bland många andra som Vårgårda kommun tog med sig, är att bygga en hemvist för personalen. Där de kan de ha personliga saker, ta rast, planera arbete och få en frizon.

Personalens hemvist

Hemvist för personalen skapar en lugn och avskild yta för personalen.

Hemvist

En hemvist med flera rum i rummet för olika aktiviteter.

Vårgårda kommun fortsatte studiebesöket på förskolan Urd och Kinnarps förskola. De vill gärna återkomma till Falköpings kommun för att få tips och fördjupa dialogen så att de kan komma vidare med sitt funktionsprogram.

Jag blir otroligt stolt över vad vi har byggt, att verksamheten har tagit tillvara på det och utvecklat miljön vidare men även att vi kan inspirera andra, konstaterar Björn Stenström, Samordnare.

Bildsvep