15 september 2023
Förskola, skola och utbildning

Odensbergs fina förskola är invigd

Onsdagen den 13 september invigdes de nya, ljusa och härliga lokalerna i Odensbergs förskola. Det är drygt ett år efter invigningen av Odensbergs grundskola.

Invigning Odensbergs förskola 2023-09-13

Ann Johansson, verksamhetschef förskola och Anna Johansson, förskollärare håller bandet när rektor Hanna Filipsson, BUN:s orförande Sofia Tuvesson och Johan Eriksson, ordförande i kommunstyrelsens utskott för stöd och service, klipper bandet under fanfar och applåder.

Jag är jätteglad att vara här idag, det är spännande att se hur vi lyckas bygga dessa fantastiska hus, dessa fantastiska förskolor, inleder Ann Johansson som är verksamhetschef för förskolan.

Se filmen från invigningen.

En förskola anpassad för verksamheten

Förskolans personal hälsade alla gäster välkomna och guidade runt i lokalerna. Förskolan i Odensberg är verkligen anpassad till verksamheten. I anslutning till entrén, efter kapprummet kommer man in i förskolans hjärta, torget. Här samlar vi alla förskolans barn på morgonen, berättar en förskollärare. Den röda tråden går igenom alla lokaler. Det är stora, öppna och ljusa rum som är uppdelade i olika sektioner anpassade för mindre barn. På golvet finns bland annat lekytor på hjul, för att exempelvis kunna bygga och leka med djur. Dessa kan flyttas runt och barnen kan fortsätta dagen efter utan att hindra städning av lokalerna.

Torget, Odensbergs förskola

Långa siktytor genom lokalerna och ett torg där barnen samlas varje morgon.

Allt är så ljust och behagligt med naturliga färger och material, allt är i barnens höjd vilket gör att de blir mer självständiga, konstaterar två utav förskollärarna på Odensbergs förskola.

Handfat, Odensbergs förskola

Lekytor på hjul för att inte få avbrott i leken men att det ändå går att städa lokalerna.

En förskola som arbetar med välkomnande

Genom att bli bemött med värme, glädje och tygghet vill vi att man alltid ska känna sig välkommen till Odensbergs förskola säger Hanna Pilipsson som är rektor. Förskolans personal arbetar med välkomnande miljöer som bygger på öppenhet, transparens och framför allt tillgänglighet för barnen. Välkomnande är det första av de fyra värdeorden, som genomsyrar hela verksamheten.

Utforskande, demokrati och hållbarhet är de andra tre värdeorden. Personalen fokuserar på att integrera barnens nyfikenhet och lusten att lära i olika projekt med perspektivet att alla ska bli sedda och alla ska bli hörda men också att allas åsikter är lika viktiga för att skapa delaktighet och inflytande. Förhållningssättet är respekt för resurser som vi har i dag men också i framtiden och att både värna om ekonomisk och social hållbarhet men även ekologisk.

Förskolan är en plats för utbildning, det är barnens arena i samhället, det är här deras röster och uttryck ska höras och det ska genomsyra hela vårt innehåll avslutar Hanna Filipsson och tackar alla som deltagit i processen med den nya förskolan.

Bildsvep